Varde Ljus !


ALLA HELGONS DAG, från början en katolsk högtid, är dagen för alla de
helgon som inte hade en egen dag. En högtid när man samlas och tänker
på de döda och anhöriga som gått bort. Tänder ljus för att hedra dom,
samtidigt som man skrämmer bort onda väsen.
HALLOWEEN; förkristen keltisk fest, SAMHAIN, där eldar tändes för att
visa vägen för de döda, samt att skrämma häxor och annat knytt.
Denna helg, halloween, har sedan kommersialiserats, men lyser ändå upp
i en mörk, ofta dyster tillvaro...  kommer att tänka på Guy Fawkes Night,
det är förstås en helt annan historia... men, varför inte utveckla den, och
sätta en fackla i ändan på makthavarna !


In memory of someone... a hope,
a desire for something
a candle in the darkness
the gnawing emptiness of the diaphragm
" of nothing is nothing "
the eternal question...why ?
Figuren, en av lera inbyggd butelj, att fyllas med lämplig, värmande dryck är av egen tillverkning,  liksom "dikten" ovan.


Unio Mystica

Vem är Gud,        Vad är Gud,       Finns Gud,    frågorna om Gud är många.


Min teckning är inspirerad av Dan Anderssons dikt "Vaknatt", fritt tolkad:
-vad är det som vidrör armen, en mygga, eller kan det vara något annat..-Gemensamt för följande tänkare och mystiker, från olika tider, religioner och
kulturer är att de alla, oberoende av varandra, har kommit fram till samma
slutsats: Varat, Källan, Ursprunget, Gud kan inte uttryckas,beskrivas i ord !

Han är oändligt mycket större än ord kan uttrycka:             Nicholas av Cusa
Vad man än säger om Gud, det är han inte...                       Mäster Eckehart
Om Gud själv kan ingen tala:                                                Albert Magnus

Ord och tankar vänder sig bort från honom och finner honom icke:
Uphanishaderna

En absolut, odelbar enhet trotsande varje vidare analys och beskrivning,
det mystiska Intet, den primära punkten:                                      Kabbalan
Hans natur kan ingen människa beskriva:                                      Vedanta
Om Gud kan ingen människa tala, ingen tunga kan prisa honom,
tystnaden enbart, förkunna honom:                                         Hermetismen

Verkligheten är i sanning gudomlig, men till sitt egentliga väsen är den utom
räckhåll för det analyserande tänkandet:                                   Platonismen


Ingenting kan sägas om detta, eftersom det till sin natur är någonting annat
och motsatsen till allt som existerar och kan omfattas med tanken:
Rudolf Otto,"The Idea of the Holy"

Jag är inte gömd i det höga eller låga, inte heller i jorden,
himlen eller på tronen...                                                Sufimästaren Rumi


Ja, tingens väsen ligger i fjärran, djupt nere i djupet, vem kan utgrunda det ?
Pred.7:2Finns det något att tillägga så är det väl att:

Det är inte upp till någon person eller institution att säga sig veta
"sanningen", eller att ha monopol på den !

.


en Sökare

Jag är inte religiös.       Fan vet om jag är humanist.

Jag tror inte att den gamle straffande, hämndlystne guden från
gamla testamentet har skapat människan. Människan utgör inte
målet för skapelsen. Skapelseprocessen pågår fortfarande !
Största misstaget är att vi sätter oss själva i centrum. Vi ser att det
händer saker runt omkring oss som vi inte har kontroll över, vi
försöker då att ordna och förklare. Vi bahöver en högre "makt".
Människan skapade gud. Till SIN avbild, och gav honom givetvis
mänskliga egenskaper !

Tro på människan, det är inte lätt det heller...
Det finns två sidor av människan ; hon är altruistisk, osjälvisk, hyser
kärlek till medmänniskan, andra varelser och naturen. Å andra sidan
är kärleken egoistisk, hänsynslös och grundad på maktbegär.
Hos alltför många människor är den andra sidan alltför dominant.
Människan har väldigt lätt för att bilda exklusiva föreningar och
slutna sällskap. Allt för att känna sig utvald, lite förmer än andra.
Avguden, det är vi själva !Jag är en sökare.
Jag tror på att det finns någonting mer, bortom, eller varför inte inom,

Oavsett, så lever vi i detta något, och detta något finns i oss, och allt
är så ofantligt mycket större än vi någonsin kan förstå...

FeghetI begynnelsen var Ljudet.

Redan i livmodern uppfattar vi ljud, och hörseln är det sista
förnimmande sinnet som lämnar oss när vi dör.  Sägs det.Ljud är vågor som alstras när luftmolekyler sätts i rörelse av
någonting. Vibrationerna breder ut sig som ljudvågor, dessa
träffar vårt hörselsinne, örat. En frisk ung människa hör
frekvenser mellan c:a 20-20.000 Hz. Röster ligger vid 100-150Hz.
Mycket höga toner, frkvenser över 20.000Hz kallas ultraljud.
Ultraljud används som bekant bl.a. vid fosterdiagnostik.
Låga toner, frekvenser under 15Hz kallas infraljud.
Infraljud uppfattas inte med hörseln, men kan kännas !

Total tystnad, där man inte ens hör bruset från sitt eget blodomlopp,
är svårt att tänka sig. Ljud påverkar oss mer än vi tror.
Tonerna kan användas till mycket. För att stärka oss eller försvaga!
Sirenernas vackra lockande sång i Odysseus. Dolda, hemliga
budskap, signaler som triggar igång "sovande" hemliga agenter,
konsumtionssamhällets förföriska muzak som ska få oss att stanna
kvar lite längre i butiken...
Vissa toner kan få halsen att liksom snörpas åt, som om gråten
ligger nära. Musiken i sig behöver inte vara vemodig eller sorgsen.
Ljud i form av musik, det vackraste människan skapat...
Kan vi leva utan musik. Kanske, men betydligt fattigare !

I begynnelsen var ljudet.
Ljudet alstras och klingar ut...från tystnad
till tystnad...återvänder till utgångspunkten.
Om det vid "big bang" utgick en ljudvåg,(hela ljudspektrat) skulle
man då inte kunna säga at vi och alltet består av ljud, frekvenser,toner
på samma sätt som vi säger oss bestå av det vackra ordet stjärnstoft...
En egen ton, frekvens som är lika individuell som ett fingeravtryck !
En ton som helt kort kan förenas med en grundton i universum.

Vi har väl alla någon gång, helt plötsligt, utan anledning, under några
få sekunder känt oss oförklarligt lyckliga, i fullständig harmoni med
tillvaron... Föreningen av toner, frekvenser som löper samman.
Begrepp som synkronicitet känns inte helt främmande.

Om än lite flummigt...

AaaooooooooohmmmmmmmM

Griseknoen

Detta är en av mina lerfigurer, (med passande glas). Inuti grisen gömmer sig
alltså en flaska, med hemlig dryck.   Företrädelsevis efter eget recept.
Även örterna plockas, och tillredes sedan efter konstens alla regler.

Det finns många örter med medicinsk effekt. En del av dessa bör man nog
undvika; stormhatt, belladonna, odört osv.  Handhas av häxor enbart !
Porsen användes förr vid framställningen av trolldomsdrycker, liksom Isop
och besksöta ( solanum dulcamara ). Kärleksdrycker var naturligtvis åtråvärda,
de bereddes av tex. Gökört...(orchis maculata ).
Den populära Johannesörten skyddade mot djävulen...

Naturen innehåller mycket gott och nyttigt. Vissa används mot olika krämpor.
Faktum är att en hel del av det som apoteken erbjuder kommer ursprungligen
från naturen. För bl.a enkelhetens skull framställs det nu på syntetisk väg.

Kungakronan sitter på en gris. "Kronan på verket". Det har inget som helst
att göra med vårt kungahus, det är snarast en hyllning till Dionysos, som ju
introducerade inmundigandet av nektarn.
Avslutar med en liten sedelärande historia som sägs härröra från honom.

                   ...Dionysos beredde nu det första vinet och gav åt människorna.
Då hände det märkliga, att när de hade druckit litet av det blev dom lätta som
fåglar ! När dom drack mera blev dom starka som lejon !! Och när dom sedan
drack ännu mera, blev dom som åsnor !!!

RSS 2.0