Paintings


Yin och Yang

Mycket gammal kinesisk filosofi och SYMBOL, som anser och visar att allt
i universum, stort som smått, består av två krafter, egenskaper, som
motverkar varann. Motsatser som samtidigt bildar en harmonisk helhet.
Hela figuren symboliserar ursprunget.
Den svarta delen representerar Yin, den vita Yang. Den vågformade linjen
betyder att det inbördes förhållandet inte är statiskt utan förändras.
Prickarna innebär att Yang innehåller lite av Yin, och omvänt. Det finns
alltså inget som inte i sig inrymmer ett litet stycke av sin motsats.Utan motsatser ingen dynamik, nej då skulle ingenting finnas, och dessutom ;
INGENTING förutsätter ett NÅGONTING !
Kan ljus som företeelse existera utan mörker ? Det negativa förutsätter sin
motsats; något positivt ! Är människan enbart GOD till sin natur ?
En egenskap skapar automatiskt sin motsats. Bekant är att motsatser attraherar
varandra, Söker sig till helheten. Ingen är fullständig i sig.

Maskulint - Feminint, Positivt - Negativt, Gott - Ont, Kallt - Varmt.
Listan kan göras lång.  ( Långt förutsätter kort,  meditera på den....)

Symbolen är enkel att förstå, och innebörden kan lätt överföras till företeelser
i vår tillvaro. Innifrån intimiteten i våra sovrum till en supernovas födelse
och död, långt därute...
Sedan "the Big Bang" expanderar fortfarande universum !
Ge och ta.. 
UTANDNING - INANDNING...

SKUGGAN

Vi vänder våra blickar uppåt, på klassiskt vis...Söker svaret utanför oss själva,
när det är inom oss vi bör söka !
" Det är synd om människorna ", ( var det Strindberg?) Det ÄR inte lätt att
vara människa. Vi har en bild av hur vi vill vara, och hur vi vill se ut i andras
ögon. Ett yttre sken, en social mask, och därunder ett mer eller mindre
undanträngt inre. I detta inre samlas våra mindervärdeskänslor, avund,
tillkortakommanden, illvilja och andra oönskade egenskaper.
Denna mörka sida, som C.G.Jung kallar skuggan, förnekas, erkänns inte.

Att vi har TVÅ sidor, dessutom i konflikt med varandra, är mycket svårt att
acceptera.  Konstruktiva och destruktiva egenskaper som går hand i hand med
varandra.  Gott OCH ont !
Vi inte bara förnekar vår mörka sida, vi projicerar, överför den gärna på andra
människor ! Tillskriver andra människor de obehagliga, motbjudande egenskaper
som vi förnekar hos oss själva.
Vad detta leder till kan lätt avläsas av det som alltför ofta händer mellan de små
människorna i vardagen såväl som mellan nationer !
Detta leder osökt fram till RELIGIONENs roll i våra liv !
Det mesta som drabbar människan vad gäller våld, förtryck, hat,förföljelser osv.
har vid sidan om pengar, religionen som förtecken. Att vända budskapet till sin
egen fördel är bekvämt och håller de egna inre problemen i bakgrunden.
Hur många har fått sätta livet till p.g.a. religionerna, ingen nämnd och ingen
glömd... att utpeka någon specifik är inte möjligt och skulle kunna vara riskabelt ! 

KÄRLEKEN till nästan lyser nämligen med sin frånvaro,
liksom ÖDMJUKHET ochTOLERANS.

Religionen används ofta som slagträ, nu som förr, runt om i världen. 
Folk hålls i tukt och förmaning i detta livet och lovas guld och gröna skogar
i nästa... Präster står i vardera lägret och välsignar sin arme´, i Guds namn !
MAMMON och vapenindustrin gnuggar belåtet händerna...

Det tycks i slutändan vara en tolkningsfråga. Man kan vända och vrida på allting
i all oändlighet.  Det viktigaste budet har dock visat sig omöjligt för en
människa att följa;

" Du skall älska din nästa såsom dig själv ",     Mark, 12:31

Behovet av magi

Människan har alltid undrat över tillvaron. Alltsedan stenåldern över renässansen
 till våra dagar.Vi tror på det vi kan se, ta på, mäta och analysera.
Även om mycket av den är svårförståelig.
En tillvaro som ofta innebär kamp, lidande och sorg.

Känslan av att det finns något mer, bortom, inom, eller vid sidan om, följer med
genom människans historia. 

Frågan VARFÖR blir oftast inte besvarad.
Vem är JAG,
Vad är TIDEN, och finns den egentligen ?
OÄNDLIGHETEN, hur ska man greppa den...
Om det finns en bortre gräns, vad finns BORTOM den.
Vad fanns FÖRE alltings början...
Vad är INGENTING ?

Det finns svar. Många svar !
Av filosofer, shamaner, vetenskapsmän och självutnämnda frälsare. Men, svaren
 går ofta i olika riktningar. Vilket håll man följer eller själv väljer beror väl på var
man står och är i förhållande till allt annat...


Kulturskolans danselever framför " Matrix ".                 Alingsås 2009

Är allt " bara " en DRÖM, eller är drömmen en dimension i sig ?
Forskarna har på allvar börjat tala om parallella universum, inte ETT, utan flera !
Det är väl inte alltför långsökt att tänka sig att dessa existensplan vid något tillfälle går i eller korsar varandra... Vad som händer då, och detta har isåfall säkerligen hänt, kan bara fantasin sätta en gräns för.
Man måste förstås skilja på verklighet och fantasi !  Men, vad är verkligheten... partiklar, atomer, virvlar och vågor, rörelser av energi... Verkligheten, som vi känner den, överträffar dikten; det är sant. Äta, sova, jobba fortplanta sig, åldras, tillvaron kan bli ganska krass.
Orkar vi se allt det mirakulösa och ofattbara som omger oss, det yttre såväl som det inre ; från det största rymdteleskopet till det starkaste electronmikroskopet. Det är fantastiskt, skrämmande, spännande, hemskt och vackert ! 
 Det ÄR magiskt !

Jag tror att mysteriet i tillvaron är mycket viktigt. Det berikar livet !

Varför Kalebass ?

Jo,

Kalebass; lagenaria siceraria vulgaris, är en frukt, som torkad kan användas
till lite av varje; klangbotten till musikinstrument, skålar, vaser, temuggar, lampor,
fågelholkar, leksaker m.m.
Dess yttre kan associeras till, mycket...
Det inre,...( jag återkommer till dessa båda begrepp ! )
Kalebass, eller cabaca, calabaza, cuia, porongo m.m. Kärt barn har många namn;
så även jag, men kalebass har jag bara blivit kallad EN gång, och det var länge
sedan, ungefär när bilden togs, Minns inte själv så mycket av detta, 
jag var bara 6 månader...

Det har gått ett antal år, jag är nu en betydligt äldre man.
Mycket har hänt, men uttrycket i bilden säger mig att jag till viss del fortfarande 
befinner mig i " kalebassåldern ". Däri ligger alltså förklaringen till bloggnamnet !
Lika oerfaren och undrande, om än inte blåögd, kastar jag mig ut i ett
främmande medium...

RSS 2.0