Prana

sanskrit; "ande", livsenergi.

Befinner vi oss mitt i en utandning ?


Expansion, på ytan...

Universum expanderar, ända sedan "the big bang".

Befinner sig vårt solsystem inne i en ofantlig, ofattbar "kropp",
liksom våra celler gör, i förhållande till vår egen? 
Den enskilda cellen i kroppen har ingen uppfattning  om sambandet
och tillhörigheten med det övriga systemet.
Den har heller ingen uppfattning om sin betydelse.
Hur den påverkar och påverkas av omgivningen.
Lika lite som vi kan greppa helheten och syftet med vår existens.

Celler i vår kropp nybildas och dör, från det vi föds, så som nya
stjärnsystem bildas och dör...

Från vårt inre universum.

Stjärnorna avlägsnar sig ifrån varandra.
Vissa anser att expansionen någon gång i en avlägsen framtid
kommer att avstanna och börja dras in mot "mitten" igen,
till en koncentrerad punkt...

"Big bang", var det stadiet mellan en ut och inandning ?

Utandning -  Inandning. Expansion - Kontraktion.
Ett evigt förlopp.

Vad är evighet ?Att vara eller icke vara...

...sjuk, eller inte.
Jag har länge tänkt skriva ett inlägg om tragedin i vårt
grannland, men så mycket har redan sagts, om honom. 
Spaltmeter om hans psykiska hälsa.
Min åsikt är:
Han är inte sjuk och kan därför inte bli straffriförklarad!

Ur samhällets synpunkt är det mycket bekvämare
att fokusera på en ensam galning, än att försöka se
och åtgärda delar av ett sjukt samhälle!


Det är naturligtvis inte "normalt" att kallblodigt skjuta ner en
massa människor.  Öga mot öga, dessutom! Välplanerat !
Men detta händer, har hänt och kommer att hända igen!
Det krävs ett mycket starkt psyke, bristande empati och
totalt människoförakt.
Eller en förmåga att kunna "stänga av", det kan och gör vi alla
vid något tillfälle, men i betydligt mindre skala.

Motivet, finns oftast men inte alltid, i bakgrunden.
Ideologiskt, politiskt eller religiöst.

Det är sättet på vilket det sjuka samhället har påverkat
individen som borde undersökas och lyftas fram!

(När jag nämner samhället, så avser jag främst vårt eget.)
Jag har avsiktligt utelämnat gärningsmannens namn.
Det kan mycket väl vara så att man spelar honom i händerna
ju mer man skriver om det. Det finns många svaga själar som
lätt ser upp till honom som ett slags idol.
Han är skrämmande, men häftig!
Det är viktigt att synas. Många känner sig utanför i ett samhälle
där man känner sig överkörd. Man vill tillhöra en grupp, en
gemenskap och ha en ledare att "respektera" och se upp till.


" Det finns bara en sak som skiljer mig från en galning.
Jag är inte galen."                                   Salvador Dali *

*(ursäkta att jag tar upp denne gentleman i sammanhanget.)

Slänga slant

Ta inte skit !
Låt ingen sätta sig på dig. Varken bildlikt ellet talat.
Hämnden är ljuv.
Anfall är bästa försvar.
Bunta ihop dom, allihop!
Straff och vedergällning.
Öga för öga, tand för tand... enligt det gamla.

eller

Bit ihop.
Böj dig för överheten, tacka och buga vördsamt.
Ställ inga krav, nöj dig med din lott!
Möt ont med gott.
Tar någon vad som är ditt, kräv det inte tillbaka.
Vänd andra kinden till... enligt det nya.

Två sidor av samma mynt ?
Finns bara en sak att göra; Släng hela myntet !

Om ingen utdelar det första slaget, eller hårda ordet,
så faller hela frågan.

Försvara dig, men slå aldrig först !

eller..?


Transcendens

Jag har mediterat , TM av och till, under ganska lång tid.

Vill gärna dela med mig, helt kort, av vad som kan hända som
"bieffekt" under en meditation.
Alltså inget man ska eftersträva, eller önska, bara låta komma...

För ett antal år sedan under en meditation, utomhus, intill en
äppleodling söderut, upplevde jag hur omgivningen förändrades.
Transformerades. Inget sensationellt, men mycket verkligt.
Raderna av äppelträd bleknade bort och landskapet skiftade till
ett betydligt mera vildvuxet sådant. Jag hörde suset från en skog
och kände tydligt doften från barrträd. Som inte fanns, det växte
ju enbart lövskog i området!

Vi ser inte hela verkligheten. Bara en del av den.
I hinduismen säger man att verkligheten döljs av Mayas slöja.
Tanken på att vi lever sida vid sida med andra dimensioner som vi
inte vet om kan verka skrämmande för många.
Men faktum är ju att vi redan i vår verklighet lever vid sidan
av andra verkligheter!  Som vi inte ser utan hjälp av diverse
instrument
; infrarött ljus, röntgen, electromagnetisk strålning, olika
vågformer som finns runt omkring oss, hela tiden, men som vi måste
ha en "mottagare" för att kunna uppleva.

Det mesta går att förklara, om än inte alltid så lätt att förstå.
Som tex. neutrinos, elementarpartiklar som oupphörligt passerar rakt
genom oss och vår planet...
.. och hur ser en orm, eller en insekt på verkligheten?

Helixnebulosan, i infrarött ljus.

Parallella dimensioner skulle förklara och inte minst, möjliggöra mycket
av de fenomen som människor säger sig ha upplevt.
Det ockulta är till större delen ren bluff och önsketänkande, men en hel
del skulle förmodligen kunna få sin förklaring.
Clairvoyance, poltergeistfenomen, se in i framtiden osv. osv.
Flera av dessa yttringar är fascinerande, men oftast bara ett uttryck
för människans förtvivlade försök att finna mening i det kaos som
verkligheten utgör.


Riter

Det FINNS mystik även i vår tid.

S:a Karin, ruin vid stora torget Visby, Gotland.
Det var inte hit häxorna styrde sin kos... men man
vet egentligen inte så noga, åsikterna går isär.
Vad som hände på dessa möten är också höljt i dunkel.
Men vissa uppgifter har framkommit...

Vid en betydligt senare variant (inga jämförelser i övrigt)
samlas också deltagare från hela landet. Vad som avhandlas
under detta möte är dock mera dokumenterat.

Man träffar politiker och beslutsfattare under avslappnade
former och vädrar nya ideer, men även för att samlas och
stärka den egna övertygelsen och samhörigheten.
Mycket positivt har sagts om dessa sammankomster.

Man kan  dock skönja förekomsten av rituella bränningar,
navelskådning och diverse känslosamma utspel.
Inget direkt synbart resultat kommer ur det hela, varför
rykten lätt kan uppstå om dimhöljda begivenheter under
en blek, hednisk måne...
... och vardagen bland vanligt folk synes oförändrad.

Tradition.  Föreställning.  Riter.
En illusion av samhörighet och medbestämmande.
Bort från vardagens besvärande politiska utveckling.Samling

Påskefyr. En tradition att tända eldar vid påsk, som förekom mest
på västkusten. Seden kommer ursprungligen från Holland, under
senare delen av 1700-talet. Främsta anledningen var att skrämma
bort påskkärringar som var på väg till blåkulla...

Varje stadsdel, eller kvarter med självaktning skulle ha en brasa.
Den som hade störst fick också störst anseende...

I min barndom påbörjades förberedelserna redan efter jul.
När julgranarna slängdes ut var man där och samlade upp dom.
De flesta familjer hade gran på den tiden. Allt brännbart släpades
till brasan, som växte och blev allt större.
Man stal, rövade material från varann. Regelrätta strider förekom
mellan stadsdelarna, då uppemot hundra grabbar på var sida deltog.
(ingen skadades vad jag vet, det slutade oftast med att man stod
och skrek okvädningsord till varann...)

Påskaftonskvällen samlades hundratals människor, gamla som unga,
runt elden.  Det var magiskt, nåt stort, alla kände det.
Man hade gjort något tillsammans.
Gemenskapen under samlandet kulminerade när brasan tändes.
Det var fest, okända hälsade på varann, bråk förekom aldrig.
Det var andra tider...

I ledband

Funderingar över artikel i Aftonbladet 28/3, av Andres Lokko,
angående återutgivningen av " Vårt förakt för svaghet " av
Harald Ofstad; analys av nazismens normer och värderingar.
Och våra egna, i vår tid.
För den som inte läser böcker kan man nog sammanfatta den
med följande starka och talande citat:

" Det väsentliga är läran om att den starke
ska härska över den svage och att den svage
är föraktlig emedan han låter sig behärskas ".

Det som främst ledde fram till nazismens framgång var en
omfattande ekonomisk kris 1929, som dessutom föregicks
av en skenande inflation. De som förlorade mest på detta
var den tyska medelklassen. Produktionen hade åren innan
varit hög och världen var rik.
Det "glada 20 talet" var naturligtvis inte lika glatt överallt,
men man hade förmodligen kunnat dämpa den annalkande
katastrofen om man kunnat/velat fördela rikedomarna och
utjämnat de sociala orättvisorna.

Förkrigstiden har en hel del beröringspunkter med vår tid;
Politikerförakt, mygel, korruption, strypning av facket,
social nedskärning, inflation, arbetslöshet... hur är det med
föraktet för dom sjuka och svaga..?

Man kan hoppas på en bättre värld, med en mer rättvis
fördelning av resurserna, men gör man ingenting lär det inte
bli någon förändring.

Mörka tankar så här i vårens och ljusets tid?
Betänk då att det var under en aprilmånad (1940) som Norge
och Danmark blev invaderat!

Det kan hända igen. Det behövs ingen arme´. Åsikterna om
den svage delas redan av så många. Värderingarna finns kvar
och har dessutom ökat och spridits. Inte bara bland individer
utan också mellan stater. Sätten att kväsa människorna har
blivit förfinade och tystnaden är total.
Det enda som "saknas" är en stark, karismatisk ledare!
Att gå i ledband är bekvämt men flockmentaliteten
leder ofta till slakt.


Det finns bara ett sätt att förhindra denna utveckling:

                                         ...att inte låta sig behärskas..!


RSS 2.0