Noteringar

Det är svårt att slå upp en dagstidning eller lyssna på
nyheter utan att förundras över människans framfart.
Faran är att man trubbas av, smärttröskeln höjs.
Efter en viss tid reagerar man inte längre inför sådant
som tidigare skulle ansetts otänkbart.
VÅLDET
Det har alltid förekommit våld i samhället. Frågan är om
det någonsin varit så bestialiskt, oprovocerat och fegt,
offren är ofta äldre försvarslösa och unga flickor !
Det räcker inte längre att slå ner någon, det skall förnedras
pinas, krossas; en inneboende primitiv kraft som släpps lös.
Kan man komma närmare det vi kallar ondska ?
Att människan som ligger där blodig och sönderslagen kunde
varit din far, mor eller syster, din morfar, farmor... eller
någon annan du älskar. Den person som trotsat krämpor för
att ta en kvällspromenad, ligger nu där, vid vägkanten med
sönderslaget ansikte.
Men den personen kommer i bakgrunden, blir till statistik
och tillfällig rubrik. Man märker snart den vridning som sker,
en uppmärksamhet och intresse till förövarens förmån.
Dennes hälsa, hur dåligt han mår. Det är liksom inte hans
fel att offret befann sig just där...
IDIOTI
Inlåsta
psykpatienter måste finnas till arbetsmarknadens
förfogande, annars mister dom sin ersättning.
Ja, varför inte, de bestämmande kan ju jobba huvudlösa...
Försäkringskassan upphör inte att förvåna !
SLÖSERI
Hälften av fisken som tas upp ur nordsjön slängs tillbaka, död
i havet ! Ett otroligt slöseri. Kunskapen om miljön är inte så
stor som man gärna vill tro. Att det dessutom ofta är industrin
som betalar för forskningen gör inte frågan enklare.
DUMHET
Trots bristande intresse från folk, enligt undersökning (enkät?)
så kommer förslaget om s.k. ägandelägenheter att genomföras.
Kraftigt stigande priser som följd, möjligen ?

Man kan bara hoppas att de ansvariga, höga och mellanchefer,
får sina namn bevarade i historieböckerna.Anonymous

Det förekommer en hel del anonyma kommentarer på vissa
bloggar. Dvs. namnlösa utan egen blogg.
Även jag vill vara anonym, men det går ju att bilda sig en
uppfattning om mig, tex. genom de inlägg, påståenden och
intressen som visar sig i min blogg. Plus att man kan lägga
in egna kommentarer, svara på ev. angrepp eller tacka för
visad uppskattning !

Min skugga, på många sätt blott en skugga av mitt forna jag.

Så finns det s.k. TROLL, mer eller mindre pålästa som är ute
enbart för att bråka och sabotera. Dessa kan driva en "debatt"
så långt att det till slut blir en fråga om huruvida jorden
verkligen är rund, eller platt. Ett meningsutbyte in absurdum...

Jag är inte politiskt aktiv. Det närmaste jag kommit var som
fanbärare för miljöpartiet i tidernas begynnelse...
Jag är en typisk ensamvarg. Utgår från min erfarenhet
intuition och känsla, och hur omgivningen beter sig, lokalt och
globalt. Nu och bakåt i historien. Löften liksom mångordighet
påverkar mig inte det minsta. Jag vill se resultat i verkligheten.
Politiskt ligger jag åt vänster, men har lokalt röstat strategiskt,
dvs. jag anser balansen vara mycket viktig. Inte minst för att
motverka ytterlighetspartier. Vänster såväl som höger !

För alla nya besökare:
Jag har ett förflutet som utövande konstnär. Måleri. Surrealism.
En tillfällig "svacka" och flera personliga, tragiska förluster,
som avlöste varann, blev för mycket. Ett "tillfälligt" deltidsjobb
blev heltid, och så var den sagan all...
Besöksantalet har ökat kraftigt men kommentarerna minskat ?
Vad är orsaken. Går det att ändra?

Skapandet spelar stor roll, och på det ena eller andra sättet får
det utlopp. Ljudkonst, arbete i lera (som finns att "njuta" av, 
här och var i bloggen... Samt nu i sommartid utflykter och
insamlande av örter till diverse mystiska brygder...

Älskar skog och mark.
Vilket återför mig till frågan om åsiktsskiljaktigheter, ibland
oförenliga sådana.
Alltifrån extrema trädkramare till människor som ser träd som
vegetationselement och gärna skulle se halva landet asfalterat !
Lite tillspetsat, ja, men nyligen var det en anonym(!) som kallade
miljöförstöringen för en nödvändig "förändring av naturen" !

 

Inbyggt åldrande

Samtidigt som vi begrundar det inbyggda åldrandet
i nutidens konsumtionsvaror, så låt oss beundra dessa
underbart vackra gotiska byggnadsverk.
Något inbyggt åldrande finns inte här minsann, men
däremot en yttre påverkan, från våra föroreningar !
Många av de oersättliga konstverken fräts bort av vårt
århundrade av bilavgaser och industriutsläpp.

Liknande byggnadsverk skulle inte gå att uppföra idag.
Förutom att hantverket är glömt, skulle det bli för dyrt.
Det skulle helt enkelt inte vara lönsamt !

en gorgoyle tittar ner från Notre Dame, Paris.

Det inbyggda åldrandet innebär ju inte minst att miljön
blir lidande. Vi "tvingas" köpa nytt, tvättmaskin, stereo,
bil, kläder... ja det mesta faktiskt, har ett bortre datum.

Konsumtionshysterin, tillväxtideologin, hela industrin
bygger på detta. Även vapenindustrin... köp, köp..
" allting går att sälja med mördande reklam, kom och
  köp, konserverad gröt..."

Ja, ingenting är nytt under solen, det har ältats förr
och kommer väl så att göra några generationer till...


ang. enkät o. mygel

ang. enkätHört på tåget.
(jag har pendlat i 20 år och har hört en hel del!)

På förmiddagen, mest äldre resenärer.
I en muntlig enkät kan det låta så här :

 " de e´så bra så...
de e´synd å klaga...
dom e´så käcka dom där..(tågvärdarna)
de e´så fint så, jag har inte bråttom, he, he.."


Höga herrar i höga hattar.                       (väntar inte på tåget!)

Ja, den äldre generationen är uppfostrad att se upp till och ha
respekt för myndigheten. Buga, niga och tacka !
Att dom tidigare stått på perrongen, vita eller röda i ansiktet och
med sammanbitna munnar och rinnande ögon, stirrande bortåt
rälshorisonten efter ett tåg som låter vänta på sig, det är glömt
och som bortblåst.
Vid ett annat tillfälle, med yngre resenärer, men en i övrigt
liknande situation, sker detta;
När personen med frågepapperen närmar sig vänder resenären
ansiktet utåt, plötsligt väldigt naturintresserad.
Nej, han vill inte vara med i någon undersökning, minsann...

Nä, man skall inte sticka fram hakan och tro att man är nåt !
Tänk om nån hör. Grannen kanske sitter där bakom.ang. mygel.Visst kan man välja att inte bry sig !

" Man kan ju ändå inget göra.."
Orättvisor, felsteg och mygel har funnits sedan urminnes tider !
Oavsett makthavare och ideologi...

Får väl göra så gott man kan. Ge igen, när man kan.

Slicka uppåt och sparka neråt.  Eller lägga sig platt...Mygel

Det börjar med en genuin önskan att göra gott.
En insats för samhället och människorna. Stort som smått.
Men.
Någonstans på vägen händer något...

(tänkte först länka till några fall, men det finns alldeles för mycket
att välja på! Det vore inte rättvist. Googla gärna på mygel och
korruption, det finns hur mycket som helst!)

Vad gäller skydds och fackombud, så väljs dessa oftast av de egna
arbetskamraterna. Dessa känner varandras styrkor och svagheter,
och man väljer den som tidigare har visat intresse, framåtanda och
kunnat föra kamraternas talan, och vågat, inte minst !
Efter några få månader och "kurser" sitter dom där vackert, i
arbetsgivarens knä...
Vad är det som händer. Makt korrumperar sägs det.
Är det förmåner, den lilla extra slanten, att vara lite "mer", ett litet
stycke uppför stegen, att röra sig bland de lite "finare" skikten.
Kort sagt, att ha blivit NÅGON, som gör att man kompromissar,
man vill inte tillbaka ner igen !

Det finns olika sorters mygel. Från lite fiffel och båg, fusk och rofferi,
till lurendrejerier i stor skala. Långt upp i maktens korridorer.
Folkvalda(!)politiker och företagsledare.
Chefer i välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar, poliser,
domare och fotografer !
Man behöver oftast bara skrapa på ytan, så flagnar fasaden.
Lyft på en sten och vad kravlar fram...

För många blir frestelsen helt enkelt för stor,

det är kanske rent av mänskligt...Apokalyps ?

Även i den mest våldsamma film, som tex.denna krigsoperett,
en orgie i våld, blod och död, kan förekomma ett o. annat visdomsord.


"..för i varje människa strider det rationella med det irrationella,
  det goda med det onda, och det goda triumferar inte alltid.
Ibland segrar den mörka sidan över de goda änglarna i vår natur.."

                                                   citat från "Apocalypse Now Redux"


Ja, vetskapen om människans inre natur finns där, men tycks ofantligt svår
att tygla, eller att ta med i beräkningen... eller är det tvärtom just det som
sker... Man utnyttjar människans inneboende "ondska".
Tilläggas kan väl även flockmentalitet, rädsla och dumhet...
Trots all kunskap och alla goda föresatser går vi i förfädernas fotspår.
En ständig kamp mot yttre "fiender" såväl som mot inre demoner.

Varför är det så, varför lär vi oss inte? Varför är det så svårt att bryta mönster.
Det är kanske lite lättare att förstå människans beteende och svårigheter om
vi ser på hjärnans uppbyggnad och utveckling.

På många sätt befinner vi oss på stenåldersnivå. Kroppsligt och mentalt.
Det pågår en kamp mellan den gamla reptilhjärnan, centra för aggressivitet
ohämmade impulser och känslor. Denna är fortfarande aktiv i hög grad, och
tar dessutom ofta kontrollen över den "nyare" cortex, som kan sägas vara
förnuftets och eftertänksamhetens område i hjärnan.
Vi består enkelt uttryckt av två personligheter som oftast samarbetar, vilket
betyder att vi skaffar mat, bygger tak över huvudet, fortplantar oss, vårdar
vår avkomma, är toleranta mot våra medmänniskor och vårdar miljön, osv.
utan att slå ihjäl någon som står ivägen...?

Utan detta samarbete och solidaritet står vi där som vi gör idag.

Det sägs att hjärnan slutat växa. Har människan nått sin kulmen? Kommer en
ny intelligens att utvecklas här på jorden?   En som kan stava till EMPATI.Enkät

Från det ofantligt stora till det futtigt lilla.

Något så banalt som några papper på köksbordet.
Ett frågeformulär, en enkät.

Första impulsen; släng skiten...

Då klingar plötsligt varningsklockan !
Jag har varit med om det här förut...

Det ÄR inte så obetydligt, det kan t.o.m. få stora
konsekvenser under resten av livet!
Min erfarenhet är att en enkät alltför ofta föregår och
innebär rationaliseringar och nedskärningar !
Ett förebud om försämringar i en eller annan form.
Så har det varit förr vad gäller pendeltrafiken, sjuk-
vården och våra bostäder...
En enkät som ger sken av att vara för vårt eget bästa
kan ha helt andra syften !

Svarar man inte så kan det tolkas som bristande
intresse och att uppdragsgivaren har fria händer.

Den lilla skrivelsen växer sakta till något som kan
påverka många människor negativt lång tid framåt.

Några papper på köksbordet.  Vad kommer dom att
innebära på sikt?
Indragna tåg, sämre service, personalindragningar, 
byte från hyresrätt till bostadsrätt..?
RSS 2.0