Förseningar, trängsel ?

Visst kan våra klagomål verka som i-landsproblem...
Vem var det som snackade om trängsel ?
 
Enligt undersökningar och enkäter gjorda av västtrafik, så har de
allra flesta inget att klaga på. Att pendlingen ökar tolkas dessutom
som att de resande är nöjda !    (som jag skrivit om tidigare.)
 
Problemen med tågtrafiken runt om i landet kommer med största
sannolikhet att fortsätta med nuvarande politik, men då jag alltså
tillhör en minoritet i frågan, och jag dessutom inte längre är beroende
av tågtrafiken, efter 20 års pendlande, så lämnar jag den därhän.
 
Vad gäller frågan om miljön, så struntar beslutsfattarna
högaktningsfullt i den.  Profiten betyder allt !
 

Om att pendla,

eller inte pendla...
 
Långfärdspendling med tåg försämrar hälsan.
Bristande förutsägbarhet, att vara helt utlämnad åt slumpen,
utan någon som helst kontroll eller kunna påverka.
Maktlöshet, oro och stress. Allvarliga sjukdomar kan bli följden,
såsom hjärt och kärlsjukdomar, depression, sömnlöshet.
Skilsmässor är 40% högre bland pendlare!
 
Oavsett dessa effekter, så är det missnöje och den irritation
som blir följden tillräcklig för att västtrafik borde ta åt sig av
kritiken, och göra något åt det. Nu !
Det är inte pendlingen i sig, utan vad den innebär;
 
Upprepade förseningar, obefintlig information.
Den information som så småningom ev. kommer
upplyser om det självklara; att tåget är försenat.
Som de väntande redan själva har konstaterat.
 
Signalfel anges vara den vanligaste orsaken till förseningar.
Vore det fel så ofta som västtrafik vill få oss att tro, så är
resandet förenat med mycket stor fara.
Att en katastrof ska inträffa är snarast en tidsfråga !
Det man kallar fel är dock säkerhetssystemets sätt att tala
om att tåget befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt!
Lägger man sedan till det faktum att föraren och/eller en
kollega kommer springande i sista minuten..(en företeelse
som jag bevittnat flera ggr.) signalen lyser då röd några min.
efter ordinarie avgångstid.
Resan startar alltså med en försening. Ibland är tåget inställt.
Anledning? Personalbrist, inbesparingar, samt för många
aktörer på banan... plus att lokaltågen prioriteras lägst!
 
På grund av att så många reser, så höjs nu priset !?
Ytterligare en orsak alltså, att inte använda tåget.
Ta bilen istället så blir det billigare för dom som är kvar, plus
att avdragen i deklarationen är mycket högre om man tar bilen
från o till jobbet !
Orsaken till det ökande resandet är famförallt att man inte har bil,
och att allt fler jobbar eller går i skolan på annan ort.
Dessutom kan tåg vara bekvämt, man kan vila, läsa en bok,e.dyl.
Alla har inte en tid att passa. Ytterst få reser dock för nöjes skull.
De flesta reser för att dom måste, och, det finns inget alternativ!
 
Ett sådant alternativ, särskilt under rusningstid, skulle kunna vara
snabba bekväma långfärdsbussar; s.k. "Greyhounds".
 

Alla vill

till himmelen, men ingen vill dö.
 
Klicka på bilden, så blir det så mycket bättre...
eller hur ?
 

Livrädd och döskraj.

Det finns en utbredd rädsla i samhället.
Misstänksamhet mot främlingar och invandrare.
Rasism. Terrorism. Osäkerhet och oro för framtiden.
Arbetslöshet. Plötslig sjukdom. Olyckor m.m.
En oftast obefogad rädsla som ibland gränsar till fobi.
En fobi som kan vara mycket skrämmande, och vara
nog så påtaglig och handlingsförlamande.
Bland behandlingsformerna finns en där det handlar
om att konfronteras med det man är rädd för.
Ta tjuren vid hornen, s.a.s.

Sedan finns det diffusa varianter av rädsla och de som
handlar om jaget och existensen, och...
...att vara rädd för det mesta här i livet.
 
Rädd för att leva, rädd för att dö...
Vad finns då kvar?
Tomheten är ju lika skrämmande.
Rädsla baseras oftast på okunskap, en bristande vilja/
förmåga, att sätta sig in i andra människors situation.
En viss avsaknad av empati...
Kan det vara så att det egna jaget anses så viktigt, att
allt annat upplevs som ett hot, och att egot därför har
kapslat in sig som i en bubbla, skild från verkligheten.
 
Subjektivt är ju varje människa centrum i universum.
Utan lilla mig existerar inte världen överhuvudtaget !
 

Eufori

ett ganska slitet ord senaste tiden...
 
Underbar musik, härliga musikanter.
Människor som ger järnet. Entusiaster som går helt in i ett skeende, och
delar med sig av det underbara. 
Att vara i fas, eller flow som det också kallas, är inte helt vanligt i vårt
uppjagade samhälle. När det händer kan resultatet bli så här vackert.
Medryckande, livsbejakande barockmusik !
 

Sökandet,

efter Näcken.
 
Näcken tycks död, men han lever...
Näcken står som symbol för det farliga.
Det sexuella, den ohöljda erotiken.
Lockelsen till det mörka, "förbjudna", att ge sig hän.
Att ta och bli tagen.
Med kameran runt halsen
sökte jag näcken där han skulle finnas, i de djupa trolska
skogarna, bland mossbelupna stenar, i de svarta vattnens djup...

Han gick inte att finna någonstans. 
Insåg ganska snart vad det hela handlade om.
Människans inre drifter !  Vår natur. Vårt ursprung.
 
Ett bortträngande kan leda fram till ett analyserande, själv-
reflekterande jag, som står "vid sidan av" och iakttar livet.
Slitna uttryck, men något som de flesta upplever någon gång
under livet. Det är lätt att tappa kontakten med sitt inre själv.
 
Hittade jag Näcken?
Nej, men jag har insett i vilken riktning det bär hän och att
det är en resa i tid och rum, lång och svår.  Men nödvändig.
 
 
 

Chaos

År 2084

Ytterligare en begynnelse/skapelsevariant... Lika god som någon annan !
 

Vårt ursprung !

Nu är det konstaterat.
Vetenskapen har sagt sitt...
 
Härstammar vi från aporna,  skapades vi enligt Bibeln, eller placerades vi
på jorden av aliens från yttre rymden ?
Vad är troligast ?
Reflexion över programmet Vetenskapens värld; Växternas planet, del I. 
(länk tyvärr borttagen.)
 
Växterna har större betydelse för utvecklingen än vi trott.
Dom lade grunden, och är förutsättningen för allt fortsatt liv här på jorden.
Det livsviktiga syret, föda åt det ökande djurlivet, och inte minst; bildandet
av jord !   (fritt från programmet.)

Äntligen närmar vi oss den enda logiska förklaringen till vårt ursprung.
Pusselbitarna faller på plats. Misstankarna är besannade;
 
Människan härstammar från en grönsak !
 
Man har hört så mycket om den felande länken, nu vet vi mera, kanske är
vår närmaste släkting ett kålhuvud !
 
Även dom religiösa får en godtagbar förklaring till varför de döda sänkes
ner, och inte upp . Givetvis;  Av jord är du kommen, och jord skall du åter
varda !  Återvinning. kompostering !
Skämt å sido, men vem kan förneka mängden av sopprötter som vandrar
omkring och förpestar luften och miljön...
Växthuseffekten ? Det är vi !
 
Alla ärthjärnor. Politiska nötter. Blåbär...
 
För att undvika bildandet av religiösa självmordssekter på grund av detta
inlägg, så låt mig för dessas skull upplysa om förekomsten av ett visst mått
av ironi här och var...Se det positivt;  Vilken variation, vilken färgrikedom.
Snacka om regnbågsfolk !
 
 

RSS 2.0