Storken

kom enligt myten med den nyfödde. Man ville inte berätta för barnen
att det var sex inblandat. Det nya året ses ibland också symboliskt
komma med en stork, i form av ett litet barn, nytt och formbart.
Men, vi tror inte på storken. Eller hur?
Det nya året är helt enkelt en omedelbar, sammanhängande fortsättning
på det gamla året.
Vad gäller formbarheten så är det i huvudsak marknaden som står för
formandet. Vårt deltagande är marginellt.
 
Det finns alltid en bakomliggande orsak till det som händer.
På alla plan.
 
Mitt "nyårslöfte" är att fortsätta skriva om mina funderingar över
människans framfart och tillkortakommanden...
Mode, outfits, smink och diverse "selfies" får sökas på annat håll.
 
Ett riktigt GOTT NYTT år önskas.
På alla plan.

Patina

Patina; ålderstecken, ofta estetiskt tilltalande.
 
Ett gammalt år går mot sitt slut. Gör det utan någon vacker patina. Det blir enbart slitet.
Det läggs till handlingarna, och hoppet ställs till det nya som väntar runt hörnet...
 
... så finns det sådant som bara blir bättre med åren. Både på ytan och innehållsmässigt.
 
" Hommage "
" Ett sista glas ",   Sven-Bertil Taube.
(Fullängdversion finns här.)
 
Ja, vi har väl alla något som vi vill ha ogjort, eller där skeendet borde tagit en annan väg.
Valet eller ödet..?
 
Bakom krönet väntar ett nytt år, en liten slätkindad parvel, full av möjligheter.
Till dess; ett sista glas.
Skål !
 

Lilith

En nedtystad historia om kvinnlig frigörelse och patriarkal hämnd.
Lilith; Adams första hustru.
Lera, höjd:37cm. 50cl.   Barnet "Essens", höjd:13cm. 5cl.
Ett av mina senaste alster.                  Inbyggd belysning.
 
Gud skapade, enligt Bibeln, de första människorna, man och kvinna, till
sin avbild(!). Men, det fanns en kvinna före Eva i paradiset: Lilith,
vilken precis som Adam var självständigt formad ur lera(!), av Gud och
välsignad med den fria viljan. och då de båda hade samma ursprung
och var jämlika på alla vis, ville inte Lilith ligga underst under älskogen.
Adam försökte underkuva Lilith, som dock inte accepterade detta utan
flydde/fördrevs.
 
Hennes upproriska sinne blev alltså för mycket för både Adam och Gud,
som därför skapade en ny kvinna av ett revben från Adam. En mer foglig
varelse vid namn Eva, som lurades att äta av kunskapens frukt av ormen...
Ormen symboliserar Lilith, som förvisades till att bli en demon...
 
Så straffade Gud den kristna historiens första feminist !
 
(Texten fritt sammansatt av flera källor).
En historia så god som någon, med en betydligt större dos logik, om
man läser mellan raderna...
 
En riktigt god och glad och jämlik jul önskas !
 
 
 
 

Moral

Tankar i Juletid.
 
Utsnitt från min målning "Madonna i Bangladesh".
70x100cm.                                              
 
Ära vare Gud i höjden, och på jorden fred åt dom som
han har utvalt... Det låter lite orättvist fördelat... utvalt ?
 
Dubbelmoral och egenvinning lyser alltför ofta igenom.
 
Konsumtion och frosseri... Ära till Mammon !
 
Har människan i grunden någon moral, överhuvudtaget,
eller är den inlärd och följer normer, seder och bruk ?
Moral handlar om vad som är rätt och fel... men,
det som är rätt för den ene är ofta fel hos den andre.
 
Utan lagar och förordningar skulle kaos utbryta i samhället.
Jo, tyvärr.
Detta är något som tydligt visar sig vid katastrofer, större
olyckor och upplopp. Plundring och skövling följer !
Det behöver inte skrapas särskilt mycket för att fernissan
skall falla av...
Någon inbyggd moral i människan får vi nog leta efter.
 
Hur var det nu med julens innebörd och budskap ?
 
 

Tomtar på loftet

Ursäkta den dåliga bildkvaliten, tomtarna hade bråttom,kunde inte
stå stilla... Många järn i elden dessa dagar.
 

Detta är alltså en del av vad jag sysslar med, tillverkar tomtar i lera,
avsedda att fyllas med något gott att dricka under julen.
Förslagsvis Johannesört eller Citronmeliss...
" Hej tomtegubbar slå i glasen..."
 
När ska man vara snäll, om inte på julen !
 
 
Tids nog kommer demonerna indansande, fulla av ironi och
osande av sarkasmer...
 
Allt oftare tar dessa rara figurer över. Kan det vara en spegling av den
tid vi lever i ?
Hur som helst, roliga att göra, och friare händer !
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En tiger

Låtsas som om man inte ser eller hör.
Men framförallt inget säger !
 
 
Ett vanligt förhållningssätt. Varför är det så?
Typisk dialog människor emellan: "Hur e´de". svar; "Bara fint".
När man i själva verket mår uselt. Varför är det så?
Tror vi inte att den andra personen intresserar sig, eller ändå
inte kan hjälpa? Att vi blottar oss... ett svaghetstecken?
 
Vi vill ju bli sedda. Bli hörda. (Något som kan ta sig olika uttryck).
Ett sätt att bli uppmärksammad på, är att klättra på karriärstegen,
men, Ju högre apan klättrar desto mer visar den av arslet !
 
Allt går tillbaka till bekräftelsebehovet.
Att betyda något, bli sedd, godkänd.
Vi vill tillhöra ett sammanhang. Ha en identitet.
 
Största skräcken är väl att bli avvisad !
Inte godkännas, inte duga, bli exkluderad, utesluten.
 
Rädslan att bli avvisad är mycket stark.
 
Man tiger...
 
 
Det är mycket som vi inte gärna talar om.
Här i bloggosfären borde det väl ändå vara högt i tak !?
 

Tendens

Kan vi lita på undersökningar och studier?

Påkostade och tidskrävande undersökningar som ofta kommer fram till
resultat som vi vanliga människor redan vet ! Att de dessutom kan leda
fram till motstridiga slutsatser gör inte saken lättare.
Vem och vad kan man lita på?
De va då de... har det blivit bättre?
 
Skulle det visa sig att många studier faktiskt är finansierade av företag,
kan nog var och en räkna ut hur vinklad en sådan undersökning kan bli...
att det handlar om profit, inget annat.
 
Det har ofta sagts att den mentala hälsan bland de unga är dålig, medan
de äldre däremot skulle må ganska bra.
Nyare undersökningar säger annat. Äldre mår inte alls bra. För att inte tala
om medelålders män.
 
Vid närmare granskning ser man att människor mår dåligt oavsett ålder,
i hela samhället.
 
Vad gäller dagens politiska läge, (som inte behövde alltför långa studier
och analyser för att förutse), hänvisar jag tillsvidare till tidigare inlägg,
under rubriken politik, exempelvis "Svek".
 
Det är nog som med skrivbordsgeneralerna.
En blick från gräsrotsnivå ut i verkligheten skulle inte skada !
 
 
 
 

RSS 2.0