Medmänniska

Navelskådning
 
Om vi lyfter blicken från naveln och ser oss omkring, skådar vi kanske något som
i större format liknar processer i vårt inre.
Kanske anar vi ett samband, hur allt påverkar vartannat.
Parallellt med människans biologiska utveckling ser vi hur samhällsuppbyggnaden
och förändringar i denna faktiskt påverkar vårt välbefinnande och ligger till grund
för hur vi mår i vårt psyke.
Varje människa är en ö... men vi sitter alla i samma båt.
Vi är ganska så lika, men att prata om våra inre rädslor och vår ångest innebär att
vi öppnar oss för en annan människa, vilker tyder på svaghet, och svaghet är inget
man vill eller får visa. Ändå är det nog så att just detta, att prata om det med en
medmänniska oftast är enda hjälpen och lösningen.
 
Fratres
 
 
Arvo Pärts musik försöker gestalta människans kluvenhet,
vad gäller Evighet och förgänglighet.
 
Vi kan inte riktigt hantera begreppet evighet, liksom vi har
svårt att acceptera att det finns ett slut, att vi faktiskt skall dö !
Kanske är det därför vi har så svårt för tomhet, tystnad och stillhet.
Vi jagar vidare för att fylla tomheten med något,
ständigt otillfredsställda med det närvarande...
 
Låt oss sätta oss bekvämt, lägga upp fötterna på bordet(!)
och lyssna på Arvo Pärts "Fratres", som är latin och betyder bröder, 
men jag kommer osökt att tänka på medmänniskor...
(tror inte Arvo Pärt har något emot det).
 
Angående medmänniskor,,,
Jag tar inom kort en liten paus från bloggen,
och reser ett stycke söderut, bl.a. till en plats jag länge velat besöka.
en plats där många människor fått erfara vad vi människor kan förmås
att göra mot människor...
 

Mental hälsa.

Det är ingen hemlighet, men sopas gärna under mattan.
Människor mår dåligt. Väldigt dåligt !
 
Så dåligt att många väljer att avsluta livet.
 
Självmorden går allt längre ner i åldrarna, samtidigt som
statistiken pekar uppåt även hos de allra äldsta !
För att inte tala om medelålders män...
 
Räknar man med vissa singelolyckor i trafiken, är självmord
den vanligaste dödsorsaken i Sverige !
 
Dystra fakta, som man gärna undviker att tala om.
     
                                       +

Jag har på alltför nära håll upplevt när människor som
stått mig nära valt att avsluta sina liv.
Jag såg inte varningstecknen.
De nådde en gräns för vad en människa klarar av, och
gick över den. Vid ett av dessa tillfällen kände jag en
önskan att följa efter. Gränsen var nästan fysisk.
Men jag hade en väg tillbaka, och tog den.
 
                                       +

Ekonomiska problem kan vara orsaken till mycket elände,
men det materiella är knappast anledningen till ohälsan.
De unga har ingen framtidstro, ingen egen identitet !
De medelålders är inne i ekorrhjulet...
De äldre har inga "gyllene år" att se fram emot...
Höga krav, bristande "skyddsnät", överhuvudtaget att vara
just människa och allt man möter i livet.
 
Ensamhet.  Tomhet.  Meningslöshet.  Utanförskap.
 
 
Eländes elände...
.. men också ett onödigt elände.
Att må dåligt i dagens samhälle är ju ingen sjukdom i
sig, utan kan väl snarast ses som ett sundhetstecken.
 
Psykisk sjukdom är något helt annat,
även om gränsen är hårfin...
 
 
 

Långa bussar

Nya stads-bussar har köpts in av Västtrafik.
Men dom är 2 meter för långa för vår lilla stad !
( Det är inte busstypen på bilden..... tror jag !?).
 
" Det blir lite tokigt när man först beställer bussar och sedan ska bygga om.
Det kommer i fel ordning ", tycker gatuchefen...
Hållplatser behöver byggas om men några pengar till detta finns inte.
" Vi har dåliga finanser hos oss just nu ", säger man på kommunlednings-
kontoret...
Konsekvensen blir att vissa sträckor inte kommer att trafikeras.
 
Dessutom saknar bussarna säkerhetsbälten, vilket innebär att skolelever
får ta taxi istället. Vilket givetvis blir avsevärt dyrare !
 
Runt vissa gatuhörn blir det för snävt. Riva hus ?
 
Jag vill inte påstå att det fattas hjärnceller här och var hos beslutsfattarna,
men att något saknas är väl helt klart.
Liksom att det någonstans i kedjan är någon som tjänar på detta inköp.
Det är INTE resenärerna !
 

Solen

Den livgivande... förutsättningen för liv.
Den största och renaste energikällan.
 
 
Fördelarna med solenergi är flera. Förutom att det blir billigare, mycket
billigare i längden, och outsinlig, så kan den minimera användandet av
förorenande miljöförstörande fossila bränslen.
 
Varför vill då t.o.m. miljöpartiet satsa på kolkraft ?
klicka gärna på bilden!
"... å ena sidan orsakar Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland enorma
utsläpp av koldioxid, mer än alla industrier, lantbruk, bilar och familjer i hela
Sverige gör tillsammans.
... å andra sidan drar verksamheten in miljardvinster och en försäljning
skulle kunna ge uppåt 30 miljarder kronor, om Vattenfall kan hitta en köpare
till den miljöfarliga verksamheten ".
 
Vart tog miljötänkandet vägen ?
 
Förslag har dessutom lämnats av regeringen att solenergi skall beskattas !
Varför vill man försvåra utbyggnaden av solenergi... den renaste källan,
till förmån för marknaden och komersiella företag ?
Att oljebolagen inte är intresserade av solenergi är ju fullt förståeligt.
 
Inte minst, vad sänder det för signaler till allmänheten..?
 

Skog

 
          " Se dig alltid noga för
          annars kan du kliva på en del av skogen,
          som av misstag kommit bort ".
      
                                           Nalle Puh.
 
Något att tänka på inför sommarens eskapader i det gröna...
Dessvärre handlar det inte om något misstag, utan ett medvetet,
okänsligt exploaterande av naturen. ( money money money...)
 
Blomsterängar och hagar är snart ett minne blott.
 
Blomstrande ängar. Foto: Gunilla Davidsson Lundh.
 
Titta noga, nästa gång kanske du blickar ut över ett kalhygge !
 
 

Landmärke

Vädrets makter tog den till slut. Klöv den på mitten, TALLEN som var
ett landmärke, med ett symbolvärde liknande Operahuset i Sidney !
 
 
Ska man kanske ta det som ett tecken, ett omen för vår tid och det som väntar.
Hur som helst, sorgligt är det.
 
En tröst i eländet är iaf. att ingen människohand ligger bakom. Inget politiskt
beslut om att bygga ett parkeringshus på udden, som för övrigt är naturskydds-
område, men det har inte alltid varit ett hinder från att skövla och förstöra...
 
 
 

RSS 2.0