Intryck

Hur kunde det under en tid av stort lidande och nöd, samtidigt
skapas konst av så stor skönhet, som under barocken.
Är misär en förutsättning för "stor konst" ?
Den klassiska bilden av konstnären; fattig, utanför, kanske lite
underlig, med glödande ögon... Fattigdom och lidande skulle vara
främsta förutsättningen för ett riktigt skapande.

Detta är ingen analys av konstnärssjälen. Jag tror inte det
finns någon sådan.
Jag tror det rör sig om ett öppet sinne, en känslighet för intryck,
både inre och yttre, och en förmåga att kunna förmedla dessa
känslor. En blick som ser bortom eller under den förgängliga ytan,
oavsett om den är glittrig eller full av smuts.

Under ljusa, lyckliga perioder av mitt liv har de tyngsta, djupaste
och i mitt tycke bästa verken blivit till. I efterhand tycker jag mig
se att målningar ofta blivit ljusare men också ytligare under
mörkare tider. (Det vackra går ofta hand i hand med det fula.)

Det verkar som om ytterligheterna kompenserar varann.
Som med så mycket annat så eftersträvar naturen balans...Uttryck

Människan var en liten del av universum. Man levde i en oändlig organism.
Det jordiska och det översinnliga gick i varann...
Tankegångar om barocken, en epok runt 1600 talet.


Barocken var en tid av stora motsatser och ytterligheter.

Livsbejakande frodighet. Himmelskt vacker musik. Konst som väl saknar
motstycke. Sinnlighet och andlighet, hand i hand. Odödliga klassiker !
Namn som Bach, Händel, Vivaldi, Corelli, Rembrandt, Rubens...
Listan kan göras mycket lång.
Samtidigt förekom extremt lidande, utsugning, svält och farsoter. Pesten.
30 åriga kriget och häxbränningar ! Ofattbara grymheter.


Människan inrymmer sannerligen mycket motstridiga egenskaper.Allt ska gå så snabbt i vår tid. Inte mycket hinner prövas och i grunden mogna.
Hantverksskickligheten och sökandet efter det "goda", strävandet efter
fullkomlighet och harmoni är begrepp som knappast existerar i våra dagar.
Men det finns!
För den som har möjlighet finns tillfälle att beskåda denna kombination av
hantverksskicklighet och översinnlighet ! I våra dagar...
Tillåt mig rekommendera detta;

Keramiska former och uttryck,

av Susanne Kullman,
Välkomna på Vernissage, Lörd. 28 jan kl 10-14,
Sön. 29 jan kl. 12-14,  Onsdagar 16-19, lördagar 10-13
KonstCafe 8 feb. 19.00    Utställningen pågår tom. 18 feb.
GALLERI 33 Kungsgatan 33,  Vårgårda


Homo Sapiens

Människan är en varelse som kan känna empati, medkänsla för andra
människor och djur. Hon kan tänka abstrakt, förutse och fantisera...

Men människan är också det farligaste djuret, både för sig själv och
andra. Den destruktiva sidan är mycket framträdande.
Hon är också den enda djurart som kan utrota sig själv.

Människan är ett flockdjur. Följer gärna gruppen, avvikelse kan innebära
mobbning och uteslutning. Oftast beroende av en ledare.
Misstänksam mot främlingar och har lätt att känna avund. Stöter gärna
bort personer som inte passar in, eller ser annorlunda ut.
En folkmassa kan mycket snabbt förvandlas till en pöbel.
Redan i människans begynnelse, enligt Bibeln, förekom brodermord!

Från början användes stenar och andra tillhyggen för att försvara sig och
sitt område, revir. Vapnen blev snart effektivare, kniv, spjut, pilbåge
pistol, vidare till gevär och kanon som kunde döda på långt avstånd.
Det är betydligt lättare att döda en människa utan ögonkontakt!
I modern tid har vi utvecklat kärnvapen, som kan utplåna oss många
gånger om, det räcker med en knapptryckning...

Det finns ingen gräns för människans uppfinningsrikedom vad gäller
pinoredskap. Tortyr har effektiviserats och förfinats. Det har visat sig att
vi alla har förutsättningar för att bli en torterare och bödel!

Rofferi, girighet, själviskhet är framträdande egenskaper. Människan, som
individ eller i grupp, måste hållas ansvarig för sitt handlande.
Man skulle kunna skylla mycket av forna tiders illdåd på bristande kunskap.
Så är inte fallet nu. Människan vet exakt vad hon gör!
Alltför ofta gör hon det dessutom i Guds namn!

Det är inte enbart av krig och annat våld som människor blir dödade.

Välfärdssjukdomarna ökar samtidigt som många miljoner svälter ihjäl.

Människor mår mycket dåligt.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män, 15-45 år.

Det är människan som HÅLLER i vapnet. Avsikten, syftet med handlingen
är det primära!

Den gemensamma nämnaren är alltså ytterst MÄNNISKAN!
Den gemensamma nämnaren


Nänäh... det här handlar inte om Illuminati eller om någon annan
konspirationsteori.
Sådana har funnits länge, liksom syndabockar o. andra faror;
Judarna, den gula faran, kommunisterna, aliens och islam...
Lite närmare sanningen kommer man kanske om man tänker på
den tid som maffian styrde och ställde ganska så långt upp i
maktens korridorer... men nej.
Det är mycket mer raffinerat än så.

Låt oss börja med ett populärt ämne i bloggkretsar som exempel;
MODE. Modets växlingar är en "lustig" företeelse, plötsligt så är
alla butiker fyllda av pastellfärgade plagg, eller utsvängda byxben.
Mycket svårt att hitta något annat! Frågar man blir svaret; "det ska
vara så nu"... Säger vem? Jo, modehusen och inköparna. Enkelt.
Det blir att antingen köpa nåt man inte gillar eller söka vidare;
oftast mindre enkelt. Men, det rör sig INTE om någon naturlag..!

RÖKARE var tidigare i majoritet. Ickerökarna hade inte mycket att
säga till om. Plötsligt hände något. På bara några få år. Över stora
delar av världen. Samtidigt. Varför slutade så många att röka?
Var det pga. hälsan? Nej, knappast, alla visste om faran.
Visst, det är positivt, inte minst för alla dom som slipper jobba i en
rökig miljö. Men i dessa lönsamhetens dagar, vad händer med
tobaksindustrin? Alla förlorade skattekronor till svenska staten?

BILISMEN då? Borde inte den förbjudas. Den dödar och skadar
bevisligen människor! För att inte tala om miljön!
Inte bara luften vi andas, även natur som skövlas för att bygga
enorma trafikkomplex. Utan bilismen stannar sverige, sägs det.
Jo, förmodligen. Men det skulle gå att lösa. Tillåta nyttotrafik under
ett övergångsskede. Effektivisera kollektivtrafiken och inte minst;
att satsa på elbilen ! Man har redan hunnit långt, men okunskapen
bland folk är stor. Detta skulle lätt kunna ändras (se på attityden
till rökningen!) Men marknaden är inte speciellt intresserad. Varför?
Jo, driftskostnaderna blir för låga! Förloraren blir den mäktiga
oljeindustrin! Oljan som dessutom förorsakat så mycket lidande och
död inte minst i arabvärlden!
Krig och miljöförstöring!

Den gemensamma nämnaren kunde alltså vara oljan och profiten.
men det är ändå inte hela sanningen...Övervakning


Det allseende ögat  Spindeln i nätet.  Storebror ser dig. Georg Orwell´s 1984.

Övervakning av medborgare, åsiktsregistrering, signalspaning,inskränkningar av den
personliga integriteten är inget nytt. Med dagens teknik kan kontrollen dessutom
tränga riktigt djupt in i våra liv. Utan att vi märker ett enda dugg !
Friheten och demokratin är hotad.
Stora ord...
Händelserna i arabvärlden har visat vikten av snabb kommunikation. med mobiler
och datorer kommer man lätt i kontakt med varann.
Men mobilnät kan lätt stängas ner, och det pratas om att begränsa internet !
Hur det nu än blir med detta, så kommer frågan om övervakning och kontroll att
bestämmas över våra huvuden ! Men vem är det som drar i trådarna, vad är det
som styr utvecklingen. Vem bestämmer över huvudet på regeringar runt om i världen.
Varför ser det ut som det gör, trots all den kunskap som finns. Vem har makten.
Är det en konspiration ?
Jag tror svaret är mycket mer raffinerat än så...


MediaBrus

Det är viktigt att inte enbart se det negativa i vår sköna värld. Även om det
dåliga överväger så finns det en del positivt också!
Det "goda" ser man sällan i massmedia. Varför?

Jag hade en mycket klok lärare i mellanstadiet. Han påpekade vikten av att
granska nyheter kritiskt.
Att alltid ställa sig frågorna;
VEM / VAR, kommer uppgifterna ifrån ?
VARFÖR, (kan det finnas något särskilt syfte bakom ?)
Kan någon VINNA på det ?


Massmedia sovrar och väljer ut de nyheter som ska tas upp!
Man KAN helt enkelt inte visa allt som händer, det är omöjligt, inte minst av
utrymmesskäl. Men det rör sig även om politik och vinstintressen, sensations-
lystnad, det stora scoopet.. Kvällspressen väljer de nyheter som säljer i första
hand. Resultatet blir vinklat och förenklat ! Köpare finns alltid; att se och
uppröras över andras lidande för att komma bort från sitt egna elände, skvaller,
känslan att vara med där det händer...

Det finns nyhetskanaler som sänder dygnet runt med stora resurser bakom sig
och som därmed borde kunna vara mera mångfasetterat, men vilka intressen
ligger bakom dessa ? Vad är drivkraften ?
Utvecklingen tycks dessutom gå i andra riktningen, gratistidningar med ännu
mer komprimerade och utvalda nyheter !

Men, nu var det ju det här med dom positiva inslagen.
Varför ser man så lite av det ? Händer det inget sådant ? Jo.
Visst händer det "goda" saker i vår värld;  En äldre dam hjälps över gatan,
en gamling torkas i ändan (ibland), en katt hjälps ner från ett träd, någon
kramar trädet för att rädda miljön. Insamlingar av avlagda kläder
(som nya!) allmosor, röda korset(!?) och annat smått o. gulligt...
Att mycket gott sker av egen vinning ( att synas, dämpa dåliga samveten, för
att ligga bra till framför sankte Per, osv.) får man bortse ifrån, annars blir det
inte så mycket gott kvar...

Detta inlägg är också vinklat ! Varför, jo för att förhoppningsvis göra budskapet
tydligare ! För denskull är det dessutom späckat med ironi och tyvärr inte så
lite hopplöshet. För även om man skulle fortsätta räkna upp "goda" händelser,
så finns det inga rimliga proportioner mellan positivta och negativa händelser.

Men visst skulle man väl kunna "sockra" nyhetsflödet något..? eller...

MÅSTE vi själva verkligen behöva anstränga oss och göra mera gott ?Peace and Love

Peace

and
Love


Naturen vet hur det ska gå till, bara den får vara i fred...RSS 2.0