Portaler och Maskhål

" And now for something completely different " :
                                   
Maskhål är ett teoretiskt fenomen, och som sådant fullt möjligt.
Ett maskhål skulle i så fall vara en genväg i "rum-tiden", likt en
tunnel som leder från en plats i universum till en annan på ett
ögonblick, alltså även tidsmässigt...
Ett maskhål skulle möjliggöra resor långt ut i universum, liksom
även resor i tiden !
 
Portaler kallas platsen där den ena ändan, öppningen av ett 
maskhål befinner sig. Förekommer ofta i science-fiction romaner.
De mest kända portalerna kan man väl säga förekommer i Narnia,
Harry Potter och Alice i Underlandet.
 
 
Människor försvinner ibland, spårlöst, för att aldrig återfinnas...
Likaså fartyg och flygplan.
Vissa, som återvänder, påstår att dom blivit bortförda av aliens.
Rapporter om ufon är för övrigt något som förekommer oftast i
kris och orostider...
 
och ett sätt att fly verkligheten, till andra dimensioner och världar.
 

 
 
 

Synvinkel I

(Klicka gärna på bilden, offra 15 sekunder!)
 
Från det ena till det andra; eländes elände går faktiskt att stå
ut med. Att se det hela med lite humor, ok mycket humor.
en STOR dos humor, för att uppväga jävelskapet...
 
" Bättre rik och frisk än sjuk och fattig ".
Slutsats från en utredning? Förmodligen.
 
                                            o
 
Det är i dagarna 70 år sedan befrielsen från dödslägren.
Över en miljon människor avrättades på det mest grymma
sätt man kan tänka sig.   Omänskligt är ett ord som ofta
används, men det var just människor, vanliga av kött och
blod, som utförde hemskheterna. Det var människor, som
du och jag, som stillatigande lät det ske.
 
                                            o
 
Satir är, som jag skrivit om tidigare, ett starkt vapen.
Rätt* använd träffar den ofta en svag punkt, som avslöjar
brister i obskyra fenomen och andra männskliga påfund...
 
*= sunt förnuft. Syftet med en handling är det avgörande.
 
 
" And now for something completely different ".
 

Mänskligt

Jag har i flera inlägg kvarhållit mig i mina funderingar över människans
framfart. Nutid och historiskt.
Avslutar nu ämnet (tillsvidare) med frågan; vad ÄR mänskligt?
Att fela är mänskligt! Det finns det otaliga exempel på.
 
Men, hur sammanfattas människans egenskaper bäst ?
Jo, varför inte genom de sju dödssynderna,
eller snarare huvudsynderna:
 
Högmod,  Girighet,  Vällust,  Avund,  Frosseri,  Vrede,  Lättja.
 
och dess motpoler, dygderna;
 
Ödmjukhet, Generositet, Kyskhet, Medmänsklighet, Måttfullhet, Tålamod, Flit.
 
(Båda grupperna finns representerade i människan,men finns
det någon tvekan om vilken som är den mest framträdande?)

                                                     o
 
För att vara oreligiös kommer jag väldigt ofta in på religion ! 
Detta fascinerande ämne.Varför?
Kanske för att i människans utövande och tolkning av religionerna
framträder tydligast människans egenskaper.
Religionen, "en andlig dekokt av världsliga ingredienser..."
 
Det som saknas är väl underlåtenhetssynden; att inte ingripa eller reagera
mot orättvisor och missförhållanden, av alla de slag !
 
 
 
 

Tankegods

Lite svårsmält kanske, men utmärkt hjärngymnastik...
Nog så tankeväckande !
 
Simone Weil,
född 3 feb. 1909 i Paris, död 24 aug. 1943,
fransk filosof och mystiker av judisk börd.
 

(klicka gärna på bilden).
 
Simone Weil, tänkte så här;
Hon såg hur folkets kollektiva lidelser gjorde det möjligt att
" sätta judarna i koncentrationsläger och tortera dem till döds
med utstuderade metoder ". Och eftersom politiska partier
snarare uppmuntrar till sådana kollektiva lidelser än till eget
tänkande, bör de förbjudas, enligt Weil.
 
                                              o
 
Det har ibland ifrågasatts om människor ska ha rösträtt.
Kan människor sätta sig in i allt som rör samhällets bästa?
Förmågan att tänka utanför sig själv, tänka kollektivt och inte
bara på sig själv ?
Frågan är om vi behöver politiska partier, eller borde kanske
politiska partier faktiskt förbjudas ?
Politiska partier vill helt naturligt växa.
Detta ställs ofta framför folkets önskan, inte minst blir de
ursprungliga ideologierna lidande... (populistiska utspel).
( Observera att politiska partier är ett ganska nytt begrepp.
De uppkom först efter franska revolutionen..!)
 
----------------------------------------------------------
 
Min egna kommentar till detta är nog att dessa tankar förutsätter
att det överhuvudtaget finns någon ideologi kvar, och att människor
kan och orkar tänka själva...
Håller inte demokratin och yttrandefriheten redan nu på att naggas
i kanten ?
 
Ytterst handlar det också om människor överhuvudtaget bryr sig.
 

Utopia

Drömmen om idealsamhället.
 
Människan är ingen idealisk varelse, det har väl snarast visat sig att
vi inte kan leva i harmoni med vare sig naturen eller medmänniskorna.
 
Vi fastnar lätt i vår tro på att ideologier och politik skall leda oss fram
till vår bild av idealsamhället, men glömmer bort att det är oss själva
det hänger på. Vi måste tänka själva. Det är vi som skall göra det !
Som det nu är håller vi väl närmast på att skapa ett Dystophia...
 
Politiska partier, från höger till vänster, delar sig som amöbor.
Från att ha haft samma utgångspunkt, åsikter och ideal, bryter sig vissa
snart ut och bildar nya former...
Likasinnade som tidigare hötte med nävarna åt en gemensam fiende,
gör det nu mot varandra...
 
På samma sätt som människan är konstruktiv, skapande och vill gott(?)
så är hon i lika stor utsträckning destruktiv, nedbrytande och gör ont(!).
 
Drömmen om idealsamhället ?
En dröm som dessvärre är ouppnåelig...
 
                                        ++++++++++++
 
På liknande sätt är det med religionen.
Religionerna har oftast i grunden samma gud.
En gud som är god och allsmäktig.
Men tyvärr ser vi oss som hans avbild...
vad händer..?
Jo, läs ovanstående men byt ut orden ideologi och politik mot religion...
 
 

La Belle Epoque

Den vackra epoken; en tidsanda i Europa (frankrike),
från 1870 talet fram till första världskriget då allt
brakade ihop.
Det rådde tillväxt (!) sorglöshet och framtidstro.
Då, som nu, var det nog främst borgarklassen som
skördade frukterna av den ekonomiska utvecklingen...
Titanics undergång 1912 anses av många vara slutet
på den sorglösa epoken.
 
Uttrycket myntades först efter 1.a världskriget.
En dröm tillbaka, till dom gamla goda tiderna !
 
Men, har det någonsin funnits sådana ?
 
Det tycks ofta handla om en önskan tillbaka, eller
möjligen framåt, till något bättre...
 
 
 
 

Framtidstro

Om solidaritet, tron på det goda och den tid vi lever i.
 
"... Jag hade så gärna velat se en ljusning innan jag återvänder
till den evighet jag kommer ifrån."
 
"... Vi var optimister som trodde på människans föränderlighet,
att allt inte måste vara för evigt bestämt. Vi protesterade mot
tanken att människan nu en gång för alla var i grunden egennyttig,
endast sig själv närmast, evigt sysselsatt med att få ut det mesta
och gottaste för egen del hur det än såg ut i kring...
 
Vi hade rätt förstås, då som nu, och lik förbannat håller det
på att gå åt helvete.
 
Kan någon förklara varför ? "                            Sven Wollter.
 
 
Funderingar av Sven Wollter, Aftonbladet 31/12-14.
(jag kan tyvärr inte hitta någon länk till artikeln).
 
                                        -----------------------
 
Min enkla förklaring blir ;
Människan ÄR i grunden egennyttig !
Tidigare på utvecklingsstegen helt nödvändigt för att överleva.
Annars i största allmänhet egoistisk, enbart solidarisk när det
passar individens syfte.  En samling blir en flock, blir en pöbel.
 
Pessimistiskt ? Ja, kan man bli annat när människan trots ökad
kunskap och vetskapen om vidrigheter begångna i historien, gör
om samma "misstag"!
 
Nå, det var mitt svar på varför.
 
Men, vad göra åt det.
Innan det går helt åt helvete ?
 
 

Strutsmentalitet

Varken strutsen eller människan stoppar bokstavligen
huvudet i sanden vid fara. Det handlar om ett mentalt
tillstånd: att inte låtsas om det som händer. Spela död.
(ett inte helt ofarligt förhållningssätt..)
Att ignorera tendenser och händelser i tillvaron, som vi
inte tror oss kunna göra något åt, ibland av ren lättja.
 
Helt plötsligt är det över oss, och när det händer blir vi
alltid tagna vid sängen... liksom myndigheterna...
 
På samma sätt som vi bör lyssna till vår kropps signaler,
borde de styrande lyssna till strömmningar i samhället.
 
Det sker processer mellan människor såväl som inne i
den enskilda människan. Detta är kända fenomen sedan
lång tid tillbaka.
Vi lever i ett komplicerat samhälle där det känns omöjligt
att förändra, men lika ofta handlar det om självklarheter,
som vi ändå väljer att förtiga !
Inte låtsas om.
 
Visst inbjuder (in)ställningen till en rejäl spark i ändan !
 

RSS 2.0