Panteism

Panteismen är ingen religion, det är snarast en filosofi.
Inget dyrkande av en personlig Gud. Ingen himmel eller
helvete, ingen medfödd synd eller bestraffning.
Ingen stympning av kroppsdelar. Ingen förtursrätt åt ett
fåtal "utvalda" !
Panteismen säger att; "Gud" finns i allt. Allt ÄR Gud".
(om man nu vill använda detta namn på något oändligt,
ofattbart som vi lever i och finns till.)
Ett namn som för övrigt smutsats ner och missbrukats,
då det i årtusenden använts för att välsigna död och för-
intelse åt fiender och oliktänkande.
Vördnaden och respekten bör istället vändas till naturen
och allt som finns i den. Inklusive människan !
 
" Att ana att det finns något bakom det vi kan uppleva,
men som vårt intellekt inte förmår fatta och vars skönhet
och upphöjdhet når oss indirekt, det är religiositet."
                                                      Albert Einstein.
Bibeln, som har ett oklart ursprung är inte guds ord.
Den är absurd, motsägelsefull och omoralisk.
Det finns inga "utvalda folk eller människor.
                                            Orden är Benedict Spinozas.
" Människan är alltings mått ",    Protagoras.
 
Vi önskar att människan är skapad till guds avbild och att
universum är skapat för vår skull, när det i själva verket är
tvärtom. Rensar vi bort våra egna intressen, egenskaper
och fördomar från gud, så inser vi att gud är VÅR avbild.
 
Det har väl framkommit att jag inte är religiös...
Jag delar ovanstående tänkares åsikter.
Det jag kallar Gud är något ofantligt mycket större än den
Gud man talar om i bibeln.
Andlighet är också ett missbrukat ord, och har inget med
religion att göra. Det finns många definitioner, främst kan
man väl säga att det är motsatsen till det materiella.
Att vara ett med det immateriella, känna samhörighet, och
att ingå i en meningsfull helhet.
Balans. Jämvikt. Yin o Yang.
 
Osjälviskhet utan att för den skull vara självutplånande.
 
 
 

Visdomsord

av Ibn Arabi,               sufier, mystiker och poet, 1165-1240
 
" Dom säger;
Detta är förbjudet,
detta är tillåtet...
 
Aldrig säger dom;
Du är ansvarig inför dig själv.
 
Tänk efter själv".
 
----------------------------
 
Kan det sägas bättre?
Det är inte enbart makthavarna som har något att vinna på
att styra och begränsa folks tankar.
Människor själva lämnar gärna över ansvaret åt överheten,
vad gäller livet här på jorden och hinsides...
i alla religioner och statsskick.
Det ligger i generna sedan årtusenden tillbaka.
Herrefolk och slavar, bestämmande och underlydande.
 
Undantag finns, som bekräftar regeln...
 

Längtan

" Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt."
                               ur Omkring tiggarn från Luossa,          Dan Andersson
Varför denna längtan bort, till något annat, bättre?
Alltifrån en annan värld, till grannens grönare gräs...
 
I mörkrets stillhet finns en evig längtan. Poeter har skrivit hyllmeter, förlåt
hyllkilometer om denna längtan.
Går livets mening ut på saknad? Letar vi efter något som vi någonstans
innerst inne "vet" skall finnas.
 
Tid är något som vi försöker fylla för att den inte skall stå stilla. Bort, bort...
Tidsfördriv, vilket fruktansvärt ord.
Det enda vi vet med säkerhet är just att allt kommer att ta slut, varför skynda
på mot denna punkt?
 
"Mitt rike är icke av denna världen.." Jesus.
Nej, det är knappast därför.
Det kanske inte är något som ligger framför, utan något som vi lämnat.
Ett minne.  Kan det vara minnet av något som gått förlorat?  Ett ursprung.
Kan vi inte bli tillfredsställda? 
Vi når ett mål, och genast är vi på väg mot nästa.
 
Nej, den här sommaren skall jag bara ligga i "hängmattan" och iaktta hur
molnen sakta glider fram...
 

Daggdroppen

Att se det stora i det lilla,
och det lillas roll i det stora.
Att allt hänger ihop. Påverkar. "Fjärilseffekten".
Harry Martinsson " Fångade daggdroppen som speglade kosmos ".
(Akademiens motivering till Nobelpriset 1974.)
 
Det lilla och det stora. Mikro och makrokosmos.
Är universum oändligt?
Hur är det åt andra hållet. Inåt?
De starkaste electronmikroskopen når ofantligt långt ner, in i det allra
minsta. Men finns det någon gräns, eller är det tekniken som sätter
gränsen?  Allt mindre partiklar upptäcks allteftersom.
 
Det finns en röd tråd i min blogg, om än inte alltid så tydlig.
Att fundera över sambandet i denna ofattbara spännvidd... där vi och
vår fysiska kropp tycks befinna sig någonstans i mitten !
 
Men, det finns också mera näraliggande funderingar... De senaste halv-
året har jag allt oftare funderat över varför jag bloggar överhuvudtaget.
Mycket annat i min omgivning pockar på uppmärksamhet: mina övriga
intressen, naturen, musiken, skapandet och inte minst eftersatta vänner
och bekanta... När jag ser att ett flertal intressanta bloggvänner inte har
besökt sina egna bloggar, på ibland flera månader, börjar tankarna mala.
 
Tiden går, det är omöjligt att hinna med allt.
Det gäller att prioritera.
Högt upp på listan står en rundtur till ett antal slott och herresäten, runt
om i landet. Enbart doften som möter i dessa vackra gamla byggnader
är nog för att känna lycka !
Lycka. Vad är lycka?
Frågan leder vidare till ytterligare en aspekt i tillvaron: den att,
               helheten tycks vara mer än summan av delarna...
 
Det är alltför lätt att spinna vidare, och mycket går att visa och förklara
vetenskapligt. Resten kan, och får vi fylla i efter eget tycke, utan att för
den skull tvinga på någon...
 

Mjölk

Tillbaka till vardagen. Nu är det dags igen.
 
Senast hände det med pendeltågtrafiken som försämrades med
inställda turer och färre vagnar, och att västtrafik höjde priset när
resandet ökade !
Nu, är det den ekologiska standardmjölken som ligger i farozonen!
Det påstås att försäljningen minskar. Mjölken går inte åt.
 
Raka motsatsen till mina intryck !
 
Hyllorna med den ekologiska standardmjölken gapar ofta tomma,
eftersom den går åt först!
Anledningen är givetvis att folk väljer den i första hand.
Så även jag.
Under flera år har jag sett detta hända, i min närbutik, och har därför
frågat "mjölkansvarig" om anledningen (och även butikschefen).
Svaret har varit att mjölkproducenten, (bonden) inte klarar av att
leverera enligt efterfrågan, utan att man då riktar in sig på främst
mellanmjölken. Det kan vara annorlunda i andra butiker, men med
de som jag kollat upp så upplever man samma sak.
Hur är det hos er ?
Vad gäller att handla ekologiskt överhuvudtaget så väljer jag dessa
varor i första hand. Finns de inte så väljer jag annat. Springer inte
runt och letar i olika butiker. Någon fanatiker är jag alltså inte!
Priset tycker jag dock sällan är avgörande.
 
Många vet fortfarande inte vad ekologiskt jordbruk innebär.
Att det bl.a. handlar om frånvaron av bekämpningsmedel, att
utesluta tillsatser och konstgödning och att korna i större
utsträckning får komma ut på grönbete, (inte alltid så, tyvärr).
Under femti-sextitalen lades en massa (de flesta?) små jordbruk ner.
Jag hade i min ungdom personlig kontakt med ett par mindre bond-
gårdar och minns mycket väl hur bönderna reagerade mot den stordrift
som tog över. Makthavarna/Industrin hade bestämt:
Stordrift var det som skulle gälla !
 
Alla med viss livserfarenhet vet vad som händer med människor då.
I det här fallet inte minst med djuren och miljön !
 
 
 

YD3 Minnen

Ett av dansnumren från föreställningen på Atalante.Göteborg 26/4.
Bildkvaliten är inte den bästa tyvärr, men det bjuder jag på.
 
 
Klippet kommer förmodligen att tas bort pga.vissa musikrättigheter...
Håll till godo så länge det varar.

RSS 2.0