Kvalnatt

Blå himmel och lätta moln. Något blåsigt dock.
Efter en olustig valnatt*,  så känns det välgörande med friska
vindar som symboliskt blåser undan de unkna dunsterna som
sprider sig i sverige och övriga europa!
I det europa som drabbades av nationalismens fasor under
2:a världskriget, där blåser nu samma vindar som då, inte minst
i de länder som fick lida mest av nazitiden, exempelvis Polen!
Vill verkligen människor tillbaka till trettiotalet? Att deras barn och
barnbarn ska få uppleva samma sak?
Dessvärre är det nog bara toppen på isberget som vi ser, betydligt
fler har samma åsikter men vågar inte ta steget fullt ut!
För trettio år sedan skulle ingen vågat visa sig offentligt, men nu
handlar det enbart om en tidsfråga innan vi får se dom marschera
fram på gatorna i full utstyrsel !
 
Men, mitt i all bedrövelsen bör vi nog inte glömma att mycket
handlar om missnöje (berättigad sådan), ökande utanförskap,
och inte minst bristande kunskap.
Misstänksamhet mot främlingar är inte detsamma som rasism !
 
 
 * (efter att den positiva känslan efter röd-grönas framgångar och
moderaternas tillbakagång, lagt sig).
 
 
 

Tänk om

Livet skulle egentligen upplevas baklänges...
 
Men då skulle det förstås ta slut just när det är som gottast...
 
 

Efterlysning

En gammal trotjänare har gått ur tiden.
 
Sedan ett antal år även ur butikernas sortiment.
Trots ivrigt sökande har jag inte kunnat hitta en ny
av denna modell, typ fiskarhatt med kort brätte.
Obs. I vuxenstorlek!
Det går ju trender i allt, om några år ser man
säkert denna tidigare så populära modell överallt
på hyllorna.
 
Har någon möjligen sett denna skapelse, kanske
bortglömd i någon butik, så tveka inte. Hör av dig.
Gör mig lycklig!
 

Mammon

Det är ingen ny religion. Dessutom snarast en ideologi,
men den kan på många punkter liknas vid religion.
En världsreligion, med avsevärt fler anhängare än någon annan...
Dess gud heter Mammon.
 
Tillväxt är väl religionens viktigaste budskap, tillika dess heliga ko.
Vinst är ett annat budord, liksom exploatering, konsumtion, egoism,
(där egoismen är den främsta förutsättningen för religionens existens).
Allt egenskaper och tillstånd som inte är främmande för människan.
Detta är också orsaken till att det är den mest långlivade religionen,
och kommer förmodligen att existera till världens ände...
 
Likt andra religioner får tron inte ifrågasättas.
Det handlar om starka makter och intressen, den lilla människan får
vara försiktig..!
 
Unioner har under historiens gång bildats för att stärka och utvidga
penningens och Mammons makt.
Det låter vackert med ett förenat Europa, men det handlar i grunden
mest om pengar och största möjliga vinst.
Det omtvistade EU har snarast orsakat finanskriser med bankerna i
spetsen, i ett alltmer splittrat Europa.
På en mer global nivå finns;;
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
 
En utveckling som, av egen och många andras erfarenhet, snarast
kommit att innebära avveckling !
 
.
 

Gröna salar

Bara ett par stenkast bort... "min" härliga bokskog.
 
Likt en väktare står den där i mitten...
 
Den nya generationen sticker opp... det är väl sörjt för återväxten !
 
Den nya grönskan som snart kommer att sluta sig som ett tak,
kontrasterar fint mot det förflutnas bruna underlag.
En vacker symbol för nuets sammanhang med det förflutna...
och det som skall komma.
 
 

Mod

Årets första " dopp "!
 
Snabbt i, ännu snabbare upp igen.
Temperaturen låg omkring 7-8 grader. Plus, men ändå...
Jag har en modig dotter!
 
Själv prövade jag försiktigt med handen.
Iskallt.
 
 

Frestaren

Trodde jag läst och hört det mesta av Dan Andersson.  
Så var inte fallet.
 
Frestaren
Av Dan Andersson.                                                   med Håkan Mäkelä.
 
"  Och i natt kan jag giva dig allt vad du vill, all världen - önskar du mer ?
om du blott för min ondska en endaste gång på ödmjuka knän faller ner.
 
Du skall bliva som jag - som urberget hård, med en panna fast som metall.
du skall slå de svaga och le åt blod och själv vara liknöjd och kall.
 
Du skall vandra i vildmark och finna din väg genom nödens bittraste höst,
när du frågar skall mörkret giva dig svar, och i gråt må du hava din tröst.
 
Du skall svika din kvinna för nöjet blott och din vän för silver och gull,
och din bror skall du hata för hatet självt och en fattig för trasornas skull.
....................                                                     
Allt detta blev talat en ondskans kväll, när synden var röd som blod.
Allt detta har djävulen lovat mig, men det fattas mig kraft och mod."
 
                                                         *
Kanske är det nyhetens behag,
men jag tycker nog att detta
tillhör de starkare texterna, om
mörkret i djupet av människan...
 
 
 

RSS 2.0