Nostalgi

 
 
Detta är för mig nostalgi som får det att kännas varmt bakom ögonen...
 
En tid då framtiden låg framför, inte något som hade passerat.
 
Melanie är nu 65 år och, får man säga, still going strong. Tiden går...

Sommarskörd

Några insamlingstillfällen blev det trots allt, denna kalla regniga och
opålitliga sommar. Ett litet plus innebar vädret ändå; På grund av det bistra
klimatet så har örterna fått kämpa, och därmed blivit extra kraftfulla !
 
Johannesört,  Malört,  Anis,  Pepparmynta  och  Citronmeliss.
 
Citronmeliss, eller Hjärtans fröjd, anses jaga bort oro och ångest.
" För blyga älskande par, oroliga familjefäder (!) för kvinnor plågade av oro
för ekonomin eller den "andra kvinnan";  ur Hälsoflora av Maurice Messege.
För desperata och förtvivlade människor. Livar upp, återger mod och kraft
och livsglädje åt de melankoliska...
 
Johannesört, Hirkum Pirkum, eller " Fuga daemonum ", fördriver besatthet
av onda andar, oro, galenskap och mani, samt depression.
Namnet sägs den ha fått efter Johannes Döparen. På den plats som denne
dräptes fick blomman sitt röda färgämne av hans blod.
 
Flaskan till vänster innehåller extrakt från tre av de övriga; Huvudingredienser
i den romantiserade, starka och farliga Absinthen..! 
De olyckliga konstnärernas, poeternas och prostituerades dryck...
 
 

Visdomsord

Ordspråk & Talesätt
 
Är glaset halvfullt eller halvtomt ?
 
Beroende på hur man svarar så skulle man vara optimist eller
pessimist. Tänka positivt eller negativt.
Men, svaret skulle nog också kunna bero på...
 
..hur törstig man är, och på hur ofta man fått släcka sin törst..!
 
Den som griper till svärd skall med svärd förgås...
 
Det finns många talesätt och visdomsord, det ena klokare än det andra,
som på ett kortfattat, förenklat sätt talar om något som annars skulle
kräva en betydligt längre förklaring.
Men det blir lätt just förenklat och generaliserande.
Själv använder jag mig ganska ofta av talesätt i mina inlägg. just för att
kortfattat förklara eller förtydliga en ide´.
Ofta är talesätten tidlösa och baserade på många års erfarenhet,
och dom utgår praktiskt taget alltid från människans perspektiv...
 
Floskler, anser en del, men...
...ingen rök utan eld... eller är det som att ( ibland motsäger talesätten
varann ) ... Bygga en höna av en fjäder...
 
" Hellre lyss till den sträng som brast, än att aldrig spänna en båge "
Ja det är nog sant, men, har flera strängar brustit kanske man skall
fråga sig själv om man inte har spänt bågen för hårt..!
 
Ganska så harmlöst trots allt, så länge man inte tar det alltför allvarligt.
Som om sanningen vore just så enkel.
 
Ensam är stark... Nej, inte ens i betydelsen att man inte kan förlita sig
på någon annan än sig själv... Vilket man inte kan !
 
Sanningen är ibland enkel, men lika ofta mycket komplicerad.
Ibland är sanningen blind... ibland existerar den inte alls !
 
 
 
 

Saknad

 
Man saknar inte kon förrän båset är tomt...
 
är ett slitet men "sant" talesätt.
Nu hänvisar det till bloggen och föregående inlägg, men det går ju att
passa in på många situationer här i livet.
 
Man kan å andra sidan tyda det som att något börjar ta över, en vink att,
nu räcker det;  ägna dig åt något annat, vidga vyerna... gå vidare...
men en sak är klar ;
Vi tar väldigt mycket för givet !
 
 

Livet är ett mirakel

plötsligt finns det där, som från ingenstans...
... ett nytt liv,
 
Visst, vi vet hur det går till, att skapa liv,
men...
ett barn.  Som doftar och låter...
som inte fanns alldeles nyss !
 
Vad kommer detta nya liv att uppleva?
Så mycket att upptäcka, smaker, dofter. Musik !
 
Egentligen finns det ingen gräns för vad en människa skulle
kunna uppnå och uträtta. Gränserna sätter vi själva, och
genom religionerna görs allt för att begränsa och förneka
människans natur och tillvaro.
 
I stället för att visa tacksamhet och ödmjukhet inför livet.
 
Antag att livet börjar någon annanstans, i en annan miljö...
 
Kanske blodsmak är bland de första smakerna.
Doften av krut. Ljudet av kulsprutor...
 
eller avsaknaden av smak, förutom av torra slemhinnor.
Doften av förruttnelse... Tystnad.
 
När man talar om livet kommer man lätt in på frågan om lycka,
framgång, självförverkligande...
Men vi vet alla att lyckan är mycket bräcklig.
Framgång, på vems bekostnad, och till vilket pris ?
Självet, vårt egentliga jag, som de flesta har lämnat kvar
någonstans på vägen. Det själv som omgivningen gett oss och
som vi påverkats och formats av.
Vi har alla olika grundbehov. Vissa kräver mer sömn än andra.
Kärlek, ömhet, närhet behöver alla, liksom bekräftelse, men
vissa kräver mer kärlek än andra. Många blir dessvärre utan !
 
Ja, vad är liv, livet ?
Frågan återstår...
Ingen nu levande människa vet ! Behöver vi veta ?
Är inte detta sökande egentligen en flykt från livet ?
 
Om livet dessutom har en mening finns det många meningar om.
Och har för övrigt mycket litet med liv att göra !
 
 
 
 

Liv

...från den mörka sidan.
 
Vad är liv, livet...
 
För att börja från början:
Praktiskt taget vem som helst kan skapa liv.
Lämplig som olämplig,  avsiktligt eller oavsiktligt,
av kärlek eller med våld...
 
Så här uttryckte sig några mycket kända namn i ämnet...
 
Livet är en sexuellt överförbar sjukdom som leder till döden.
                                                                                    R. D. Laing
Vi föds mellan spillning och urin.                            Augustinus
Den som kan sin anatomi vet vad som åsyftas...
 
Något för ekonomerna i den privata sektorn:
Livet, är ett företag som inte bär sina kostnader.
Döden innebär ingenting mer dramatiskt än att det tillstånd
återkommer som förelåg innan vi föddes         Schopenhauer
 
Eller som Thomas Hobbes uttryckte det:
Rädslan för det osynliga är fröet till det inom oss som vi
kallar religion.
 
Människan klarar inte att se den tomhet från vilken hon
härstammar, eller den oändlighet i vilken hon uppslukas.
                                                                                Blaise Pascal
För övrigt,
Vi vet ännu inte vad livet är
Hur ska vi då veta något om döden ?                      Konfucius
 
     ... och någonstans däremellan svischar livet förbi...
 
Livet går, som synes, att fatta mycket kort...
Däremot finns hur mycket som helst om det som vi absolut
inte vet ett dugg om !
 
Denna insikt lät den Helige Ande mig bliva delaktig av, när
jag befann mig i tornets avträde...                      Martin Luther
 
 
 
 

Nothingness

Ibland kan livet kännas tomt och meningslöst.
Som att trampa vatten. Konstgjord andning.
" Själens mörka natt ", om man så vill...
 
 
 

RSS 2.0