Tankar

och Order...
 
" Den banala ondskan "
 
 
Hanna Arendt, tysk-judisk filosof, som var närvarande vid rättegången
mot nazikrigsförbrytaren Adolf Eichmann, fick mycket hård kritik från
alla håll när hon ansåg att Eichmann var en "vanlig" människa.
Inget monster och inte heller en utpräglad nazist eller psykiskt sjuk
mördare, utan snarast en medelmåttig, "hygglig" laglydig byråkrat.
 
En vanlig människa alltså. Som inte tänkte själv.
En del av kritiken grundar sig nog i att man inte kunde se att en vanlig
människa kunde utföra sådana vidrigheter. Det är svårt att inse, och
erkänna att människan kan vara kapabel till sådan ondska.
Jag tror att Hanna Arendts uttalande lätt kan misstolkas, som om hon
ifrågasätter ansvaret för handlandet. Medan Eichmann i själva verket var,
om inte direkt delaktig i utförandet, så ändå låg bakom, var "arkitekten"
bakom förintelsen !
Att han blint skulle ha lytt order tror jag inte på. Han framstår snarast
som en fullfjädrad oempatisk egoist.
( En strof som tål att vända och vridas på..)
 
Människor som inte tänker själva finns det gott om, inte minst strax
under beslutsfattarna. Något som säkert kommer att höras en hel del om,
om sådär 50 år, när man ser tillbaka på nedmonteringen av vårt samhälle...
 
Men, (det finns alltid ett men),
när man tänker på Hanna Arendts kärleksrelation med filosofen och nazisten
Martin Heidegger, en relation som uppenbarligen fortsatte även efter kriget,
så får man nog ta hjälp av Heideggers egna filosofiska tankar;
 
att existensen och människolivet är en sorglig historia.
 
 
 

Låt gå

En tanke slog mig när jag såg årskrönikorna på TV.
Som exempel på positiva händelser, i motvikt till allt elände
som hände under året, hamnade Zlatans frisparksmål högt
upp på listan. Visst, det var ett otroligt snyggt mål, men jag
tycker nog att proportionerna haltar något...
 
Klicka gärna om du vill höra folkets jubel.
 
Det brukar sägas att "hälsan tiger still"; att man inget märker
förrän det onda inträffar. Kanske är det så. Folk mår bra.
Det onda får man ta itu med den dagen det kommer...
... när det sätter sig i knät, eller flåsar en i nacken...
 
Det nya året började med en rivstart.
För många till det sämre.
Förändringar, som en ohejdbar naturkraft sveper det runt, men,
det är en människa bakom vartenda beslut !
 
 

Fuck

uttalas fack...
                                             ... Visst.
 
Någon undrade på facebook hur man som LO-medlem kunde rösta på SD,
med tanke på deras inställning till fackföreningar, kollektivavtal, arbetar-
gemenskap och solidaritet.
 
Vad gäller arbetargemenskapen och solidariteten, så har detta mest blivit
ord utan betydelse. De som överhuvudtaget bryr sig, ser mest till sig själva,
och vinning för egen del. Andra får klara sig bäst dom vill...
Att facket består av arbetarna själva är det många som inte förstår.
Fackombuden kan givetvis inte göra mycket utan att arbetskamraterna står
bakom ! Valet av ombud har också stor betydelse, inte så bra om denne
sätter sig i knät på arbetsgivaren!
 
Kollektivavtal är ytterligare ett abstrakt ord, som saknar betydelse bland de
flesta av dagens arbetare.
( tolkas ibland som något som betyder lika illa för alla..)
 
Man förstår inte sambandet och innebörden av någotdera.
Eller; "Det får någon annan ta hand om"...
Någon undrade; "Hur tänker folk. Tänker dom alls ?
Ja, det är frågan det...
Förhållandet speglar samhället av idag. Man bryr sig inte !
 
Ja, vad ska man säga...
 
Shit, eller skit, på ren svenska.
 
Nä, börja om från början, gör om, gör rätt !
 
Det ena behöver inte utesluta det andra.
Företagen behöver frihet att utvecklas, de anställda har rätt att kräva trygghet.
Ömsesidig respekt !
 

Dimman lättar

... angående vårt invasionsförsvar.
 
På sjuttiotalet fanns ett förslag som gick ut på att placera
massvis med telefonapparater utefter kusten.
När ryssen steg i land skulle det ringa, ryssen lyfta luren,
och säga "hallå".
Då skulle ett förinspelat meddelande på ryska säga :
" Det är mamma. Kom Hem !"
 
Ett skämt? Ja, det var från en av Hans Alfredssons
Lindeman-sketcher från sjuttiotalet, men det tycks
ligga oroväckande nära verkligheten idag !
 
Kostsamma utredningar har duggat tätt, varav vissa gick
ganska långt...
 
En general föreslog att i stället för soldater skulle försvaret
satsa på datorer, utspridda över hela landet. Sverige skulle
alltså bevakas av ett raffinerat bevakningssystem bestående
av tusentals avlyssningsapparater utplacerade i terrängen.
När fienden slog till, skulle apparaterna alltså reagera och
informationen om inkräktarna skickas vidare...
Vad som skulle hända sedan förtäljer inte historien.
 
Nej, det är inget skämt !
 
Sanningen är tydligen också att det obefintliga försvaret
kostar lika mycket som förut !
 
(och allt går säkerligen inte till utredningar!)
 
Någon makthavare får gärna dementera och förklara för oss hur
det ligger till. Egentligen.
 
... men det är nog inte en yttre fiende vi ska vara rädda för...
 

In i dimman

Det är nu 5 år sedan värnplikten avskaffades,
och försvaret monterades ner...
 
 
Något som gladde många eftersom pengarna borde läggas
på viktigare områden.
Det är ansenliga summor det rörde sig om.
 
Men, vart tog pengarna vägen ?
 

Dr. Albyl

Jag vet inte om det är en skröna.
 
                                                 
 
Under min uppväxt hörde jag då och då talas om en viss Dr. Albyl.
Det var öknamnet på en provinsialläkare som ordinerade ett piller,
oavsett vilka krämpor folk kom och sökte för...
         
                                               
 
Kanske var det en ovanligt klok läkare, som förstod att det ibland
låg andra orsaker bakom besvären, så att några uppmuntrande ord
och en albyl var allt som behövdes... (inom parantes kan sägas att
s.k. sockerpiller bevisligen KAN ha effekt på vissa krämpor).
 
Kanske låg det en mera krass orsak bakom det hela.
Kanske var det en ovanligt smart läkare, som räknade med att
patienterna skulle återkomma eftersom orsakerna till det onda
fanns kvar... och därmed genererade mer kosing i slutändan...
 
                                                
 
Oavsett sanningshalten och omfattningen i detta, så handlade det
om att angripa symptomen.
De bakomliggande orsakerna fick ligga kvar utan åtgärd.
 
Frågan är om det är särskilt klokt eller ens smart att göra så.
Om inget görs åt orsakerna bakom besvären, så innebär detta
naturligtvis att dessa ligger kvar, blir permanenta, eller leder till
något mycket värre...
 
Eftersom det här inlägget egentligen inte alls handlar om piller,utan
om den omfattande oförmågan, eller bristande viljan att ta tag i
orsakerna till eländet runt om i världen ...
... så det bör sägas att det inte heller går så bra med Alvedon,
Ipren, Magnesyl eller Bamyl !
 
 

Lekar för livet

Under sextio- sjuttiotalen låg krigsleksaker lågt i kurs.
De var väl i stort sett förbjudna...
De butiksägare som vågade trotsa trenden fanns knappast.
 
Vänstern och flower-powern blomstrade. Paradigmskifte ?
Snarast var det en reaktion på vietnamkriget !
 

Man ansåg att krigsleksakerna banade väg eller uppmuntrade till våld
och krig.. Det gick så långt att grabbar som hade permission från sin
militärtjänstgöring undvek att på väg hem bära permissionsuniformen,
(något som man tidigare var lite stolt över, inte minst för att visa upp
sig i för kärestan...)
Motståndarna ansåg tvärtom att barnen "lekte av sig", så att de senare
i livet inte skulle vara lika intresserade av våld och krig.
(Detta var tidigare även min egna åsikt.)
 
Man kan nog säga att ingen av åsikterna har haft rätt.
Våldet och krigen har fortsatt, med eller utan krigsleksaker !
 
Intresset för krigs-tv-spel kan väl inte ha undgått någon?
Tilläggas kan att det finns, andra ickevåldsorienterade spel.
 
 
 
Reagerar någon på upptrappningen av våldet i samhället...
 
utvecklingen från knivar över skjutvapen, till handgranater !?

(Om det nu handlar om riktiga handgranater). Hur många vet om vilken
verkan en handgranat har i ett slutet utrymme, typ vardagsrum, trapp-
uppgång eller cafe´...
Bomber är för övrigt inte längre ett storstadsfenomen, utan har spridigt
sig även till småstäder.
 
Ska man bry sig ?  Förneka. Bortförklara. Eller låtsas som det regnar.
En övergående trend?  Något som, likt klimatet, växlar över tid?
 
Svaret är nog en naturlig inneboende egenskap hos människan.
Chimpanser, de apor som står närmast oss i utveckling, slåss och
krigar. Gärna med redskap. En inneboende aggressiv gen, som sär-
skilt i trängda lägen gärna ges utlopp för.
Jag tror inte att dessa människoapor blivit påverkade av att se för
mycket våld på tv...
 

Politisk hemvist

 
Var blev ni av ljuva drömmar... text, Tage Danielsson.
 
 
 
Utdrag ur texten;
 
- svara på en fråga från en vän som tappat tron:
 
Var blev ni av, ljuva drömmar om en rimligare jord,
ett nytt sätt att leva? Var det bara tomma ord?
Var är dom nu, dom som påstod att dom hade alls svar
men svek alla oss och valde makten? Dom är kvar.
 
Var är dom nu, alla löss från barbariets dunkla natt,
fascismens korpraler? Jo, dom sitter där dom satt.
 
Vi som satts att leva i besvikelsens epok.
- Ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk?
Ett sätt är att, även om det blåser kallt,
tro på det vi trodde på - trots allt !
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Obs! Av integritetsskäl har jag valt att radera delar av detta inlägg,
så också kommentarer... Sorry, särskilt P-A !
 
 

Demokratins vagga

med betoning på VAGGA...
 
Det går inte att komma förbi. Tanken finns där. Gnager.
Vad är demokrati.
Det grekiska ordet betyder folkstyre.
" Demokrati; styrelseskick där den politiska makten i en stat
utgår från dess medborgare via allmänna och fria val ".
 
 
Om man tar bort rösträtten, vad blir då kvar av demokratin ?
...nja, begreppet demokrati är redan lite urvattnat. Bara ett ord.
Folkets vilja ?
Det finns mycket att säga om Greklandskrisen. Och om EU.
En sak är klar. Makten hamnar allt längre ifrån människorna.
EU handlar inte så mycket om valfriheten för människor, som
för den fria marknaden !
Varför då folkomröstning ?
I Sverige är folkomröstningar enbart vägledande.
Man kan nog säga att dom inte ens är det! De styrande kan,
och får, välja väg oavsett valresultat.
Många frågor är för svåra för människor att sätta sig in i,
oavsett hur mycket information som läggs fram. Information
och kunskap som utgått från, och tillrättalagts av makthavarna.
 
Kanske är demokrati ett förlegat begrepp som överlevt sig självt
Eller är det kanske fortfarande i sin linda, i vaggan?
Otaliga varianter av begreppet har uppstått genom historien, allt
för att passa makthavarna. (Detsamma kan sägas om religionen).
 
Hur man än vänder på frågan så finns det tolkningar, åsikter och
ursäkter, meningar som smular sönder alla argument.
Detta fungerar åt båda hållen, men de styrande står för makten!
 
Ett tyst folk får finna sig i att bli åsidosatt, eller trampat på.
 
 

Långa bussar

Nya stads-bussar har köpts in av Västtrafik.
Men dom är 2 meter för långa för vår lilla stad !
( Det är inte busstypen på bilden..... tror jag !?).
 
" Det blir lite tokigt när man först beställer bussar och sedan ska bygga om.
Det kommer i fel ordning ", tycker gatuchefen...
Hållplatser behöver byggas om men några pengar till detta finns inte.
" Vi har dåliga finanser hos oss just nu ", säger man på kommunlednings-
kontoret...
Konsekvensen blir att vissa sträckor inte kommer att trafikeras.
 
Dessutom saknar bussarna säkerhetsbälten, vilket innebär att skolelever
får ta taxi istället. Vilket givetvis blir avsevärt dyrare !
 
Runt vissa gatuhörn blir det för snävt. Riva hus ?
 
Jag vill inte påstå att det fattas hjärnceller här och var hos beslutsfattarna,
men att något saknas är väl helt klart.
Liksom att det någonstans i kedjan är någon som tjänar på detta inköp.
Det är INTE resenärerna !
 

Solen

Den livgivande... förutsättningen för liv.
Den största och renaste energikällan.
 
 
Fördelarna med solenergi är flera. Förutom att det blir billigare, mycket
billigare i längden, och outsinlig, så kan den minimera användandet av
förorenande miljöförstörande fossila bränslen.
 
Varför vill då t.o.m. miljöpartiet satsa på kolkraft ?
klicka gärna på bilden!
"... å ena sidan orsakar Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland enorma
utsläpp av koldioxid, mer än alla industrier, lantbruk, bilar och familjer i hela
Sverige gör tillsammans.
... å andra sidan drar verksamheten in miljardvinster och en försäljning
skulle kunna ge uppåt 30 miljarder kronor, om Vattenfall kan hitta en köpare
till den miljöfarliga verksamheten ".
 
Vart tog miljötänkandet vägen ?
 
Förslag har dessutom lämnats av regeringen att solenergi skall beskattas !
Varför vill man försvåra utbyggnaden av solenergi... den renaste källan,
till förmån för marknaden och komersiella företag ?
Att oljebolagen inte är intresserade av solenergi är ju fullt förståeligt.
 
Inte minst, vad sänder det för signaler till allmänheten..?
 

Parlamentering

Krigets lagar
Låter som en absurd motsägelse...
 
Att Genevekonventionen och de mänskliga rättigheterna
har åsidosatts är inget nytt, det sker hela tiden.
 
Men tanken har i alla fall varit att lindra och förhindra
"onödigt" lidande i krig.
 
För att så få civila som möjligt kom till skada ansågs det
viktigt att de stridande bar uniformer, armbindlar eller andra
utmärkande detaljer. Samt inte minst bära synliga vapen !
Krigsfångar skulle behandlas humant.

Ett rött kors ovanpå ett fordon eller fartyg, eller byggnad blev
ibland(!) inte angripet... vit flagg betydde kapitulation och
blev också ibland(!) respekterat.
 
Men detta var länge sedan,
utvecklingen har gått "framåt"...()
 
Humanismen får som vanligt stryka på foten.
Finns det något i den bistra verkligheten som överhuvudtaget
kan kallas för humanism ? Sätts inte medmänskligheten åt
sidan så fort något står på spel ?
När någon tror sig ha något att vinna på det...
 
Är människan "mänsklig".
Egentligen ?
 
                                            o
Till sist;
Helgarderat.
Tack Magnus Betner, ståuppare, för lånet...
 
 
Vänd på datorn, eller stå på huvudet för att läsa svaret nedtill
i bilden...
 
 

Synvinkel IV

Det har då och då ordats om sveriges regerings feghet under andra
världskriget. När svenska järnvägar obehindrat användes av en diktatur
för att transportera vapen och soldater genom landet.
Händelsen, som inte var en engångsföreteelse blev kritiserad och för-
dömd inte minst i efterhand.
 
Sett i dagens upplysta tid, skulle väl en sådan sak anses befogad och
eftergivenheten inte feghet, utan snarare gjort med tanke på kommande
dagars profit...
Moralen liksom mycket annat försvinner ut genom fönstret när vinst
kommer på tal.
 
Lämnar den unkna doften av gångna tiders såväl som nutida politik...
 
Ut i vårens uppfriskande vindar...
 
Små blekgröna skott har börjat visa sig.
Så också skräpet...
Plastpåsar, papper, muggar, burkar, krossade flaskor... det som gömts
i snö... Nedskräpningen verkar värre än någonsin.
Värna om miljön?
Dom flesta tycks strunta i den.
Det är inte mycket vi människor kan göra globalt... men vad pekar denna
nedskräpning i vår närmiljö mot. Engagemang ?
 
 
Ja, vad gör man. En möjlighet är väl att blunda, inte se eländet.
Hålla för öronen, inte lyssna på larmrapporterna.
Inget säga, eftersom yttrandefriheten, som för övrigt mycket väl
kan hänga på en skör tråd, kan komma att vändas mot dig !
 
Det har hänt förr...
 
 
 
 

Synvinkel III

Jag hörde ett för mig nytt ord i radion häromdagen : Budgetrelaterat.
Ett begrepp som innebär att vid beslut tages först hänsyn till kostnaden.
Att behovet skulle styra kostnaden kan vi glömma.
Eftersom största utgiften, och problemet, är patienter och personal,så
förstår man vad det handlar om.
Samhällsutvecklingen går inte alltid framåt.  Ibland går den bakåt !
Klyftorna mellan fattiga och rika ökar. (I Sverige!)
Det är inte lätt att vara arbetslös, sjuk eller äldre i dag.
Medmännsklighet och omsorg talas det mycket om samtidigt som den
går bakåt och lurendrejeri och egoismen frodas !
Signalerna "uppifrån" ger tydliga besked; att själva höja sin redan höga
lön är enbart förunnat dom som befinner sig på samhällstoppen.
Och förmånerna kvarstår även efter avslutat värv...
 
Jodå, vanligt folk har det mycket bättre än på sjuttonhundratalet och om
vi jämför med flera länder i Europa, så har vi det riktigt bra !
 
Nog om detta, nu skulle det inte vara så dumt att besöka Operakällaren,
och svälja ner den bistra sanningen med ett glas svalt rhenvin...
 
 
 

Stoppklossar

i samhället.
Generaldirektörer i all ära, som anser sig stå över regler och förordningar.
Det finns även skrivbordsgeneraler som anser sig ha rätt att dra ett streck
över kartan, utan att ta någon som helst hänsyn till hur det ser ut där ute
i vår verklighet, eller hur vi mår i vårt inre.
För att bibehålla systemet har vi paragrafryttarna som ser till att regler och
förordningar efterlevs. Till punkt och pricka, oavsett konsekvenserna...
 
Dessa betydelsefulla poster befinner sig på de flesta områden i samhället;
i skolan, sjukvården, barn o äldreomsorg, försäkringskassan, myndigheter
av alla de slag, immigrations och rättsväsende, osv. osv.
 
Alla känner dom sin makt, och utövar den, med hänvisning till just regler
och förordningar,  som vissa av dom anser sig själva ha rätt att bortse från...
För att inte tala om den arme av rövslickare, (ett ord jag inte gärna vill
använda, så jag nöjer mig med att säga dom som slickar uppåt och sparkar
nedåt), som ser till att systemet kan leva vidare...
Ända in i sovrummen, och tillbaka till sandlådan...
 

Ansvar

Angående myglet i samhälls"toppen".
 
Det har hänt igen. Den här gången har en generaldirektör tagit "lagen" i egna
händer. Det går att orda en hel del om reglerna vid upphandlingar, men den
här gången är det mest uppseendeväckande och allvarligaste vad skattemedlen,
alltså våra pengar, skulle gå till.
Jo, till en konsult som är expert på att...
 ... hjälpa företag som utsatts för granskning i media!
 
I det här fallet alltså få hjälp att bortförklara bristerna i järnvägen...

Frågan man bör ställa sig är, om det skulle inträffa en olycka pga. bristande
underhåll... vem är då ytterst ansvarig ?
 
 
Förfallet startar "uppifrån", och återuppbyggandet sker "nerifrån" !
 

Tankegods

Lite svårsmält kanske, men utmärkt hjärngymnastik...
Nog så tankeväckande !
 
Simone Weil,
född 3 feb. 1909 i Paris, död 24 aug. 1943,
fransk filosof och mystiker av judisk börd.
 

(klicka gärna på bilden).
 
Simone Weil, tänkte så här;
Hon såg hur folkets kollektiva lidelser gjorde det möjligt att
" sätta judarna i koncentrationsläger och tortera dem till döds
med utstuderade metoder ". Och eftersom politiska partier
snarare uppmuntrar till sådana kollektiva lidelser än till eget
tänkande, bör de förbjudas, enligt Weil.
 
                                              o
 
Det har ibland ifrågasatts om människor ska ha rösträtt.
Kan människor sätta sig in i allt som rör samhällets bästa?
Förmågan att tänka utanför sig själv, tänka kollektivt och inte
bara på sig själv ?
Frågan är om vi behöver politiska partier, eller borde kanske
politiska partier faktiskt förbjudas ?
Politiska partier vill helt naturligt växa.
Detta ställs ofta framför folkets önskan, inte minst blir de
ursprungliga ideologierna lidande... (populistiska utspel).
( Observera att politiska partier är ett ganska nytt begrepp.
De uppkom först efter franska revolutionen..!)
 
----------------------------------------------------------
 
Min egna kommentar till detta är nog att dessa tankar förutsätter
att det överhuvudtaget finns någon ideologi kvar, och att människor
kan och orkar tänka själva...
Håller inte demokratin och yttrandefriheten redan nu på att naggas
i kanten ?
 
Ytterst handlar det också om människor överhuvudtaget bryr sig.
 

Framtidstro

Om solidaritet, tron på det goda och den tid vi lever i.
 
"... Jag hade så gärna velat se en ljusning innan jag återvänder
till den evighet jag kommer ifrån."
 
"... Vi var optimister som trodde på människans föränderlighet,
att allt inte måste vara för evigt bestämt. Vi protesterade mot
tanken att människan nu en gång för alla var i grunden egennyttig,
endast sig själv närmast, evigt sysselsatt med att få ut det mesta
och gottaste för egen del hur det än såg ut i kring...
 
Vi hade rätt förstås, då som nu, och lik förbannat håller det
på att gå åt helvete.
 
Kan någon förklara varför ? "                            Sven Wollter.
 
 
Funderingar av Sven Wollter, Aftonbladet 31/12-14.
(jag kan tyvärr inte hitta någon länk till artikeln).
 
                                        -----------------------
 
Min enkla förklaring blir ;
Människan ÄR i grunden egennyttig !
Tidigare på utvecklingsstegen helt nödvändigt för att överleva.
Annars i största allmänhet egoistisk, enbart solidarisk när det
passar individens syfte.  En samling blir en flock, blir en pöbel.
 
Pessimistiskt ? Ja, kan man bli annat när människan trots ökad
kunskap och vetskapen om vidrigheter begångna i historien, gör
om samma "misstag"!
 
Nå, det var mitt svar på varför.
 
Men, vad göra åt det.
Innan det går helt åt helvete ?
 
 

Strutsmentalitet

Varken strutsen eller människan stoppar bokstavligen
huvudet i sanden vid fara. Det handlar om ett mentalt
tillstånd: att inte låtsas om det som händer. Spela död.
(ett inte helt ofarligt förhållningssätt..)
Att ignorera tendenser och händelser i tillvaron, som vi
inte tror oss kunna göra något åt, ibland av ren lättja.
 
Helt plötsligt är det över oss, och när det händer blir vi
alltid tagna vid sängen... liksom myndigheterna...
 
På samma sätt som vi bör lyssna till vår kropps signaler,
borde de styrande lyssna till strömmningar i samhället.
 
Det sker processer mellan människor såväl som inne i
den enskilda människan. Detta är kända fenomen sedan
lång tid tillbaka.
Vi lever i ett komplicerat samhälle där det känns omöjligt
att förändra, men lika ofta handlar det om självklarheter,
som vi ändå väljer att förtiga !
Inte låtsas om.
 
Visst inbjuder (in)ställningen till en rejäl spark i ändan !
 

Tendens

Kan vi lita på undersökningar och studier?

Påkostade och tidskrävande undersökningar som ofta kommer fram till
resultat som vi vanliga människor redan vet ! Att de dessutom kan leda
fram till motstridiga slutsatser gör inte saken lättare.
Vem och vad kan man lita på?
De va då de... har det blivit bättre?
 
Skulle det visa sig att många studier faktiskt är finansierade av företag,
kan nog var och en räkna ut hur vinklad en sådan undersökning kan bli...
att det handlar om profit, inget annat.
 
Det har ofta sagts att den mentala hälsan bland de unga är dålig, medan
de äldre däremot skulle må ganska bra.
Nyare undersökningar säger annat. Äldre mår inte alls bra. För att inte tala
om medelålders män.
 
Vid närmare granskning ser man att människor mår dåligt oavsett ålder,
i hela samhället.
 
Vad gäller dagens politiska läge, (som inte behövde alltför långa studier
och analyser för att förutse), hänvisar jag tillsvidare till tidigare inlägg,
under rubriken politik, exempelvis "Svek".
 
Det är nog som med skrivbordsgeneralerna.
En blick från gräsrotsnivå ut i verkligheten skulle inte skada !
 
 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0