Sanning

" Sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån,
en kommer utifrån och där de möts har man en
chans att få se sig själv ".          Tomas Tranströmer
 
 
 
" Sanning ses som betecknande en egenskap hos ett
påstående, som kan sägas vara sant eller osant, det
vill säga antingen sant eller inte sant, det vill säga falskt..."
 
Vad är absolut sant och hur mycket är relativt ?
 
Tänk så många långa näsor det skulle finnas,
om sagan var sann...
-----------------------------------------------------------------------
 
OBS: Uppdatering 21/2;
 
Det är inte helt lätt det här med vad som är sanning.
 
Visst finns det absoluta sanningar; Vänern ligger där den ligger,
och vi bränner oss om vi lägger handen på en het spisplatta.
Dessa sanningar går att bevisa, om och om igen...
Med filosofiska, politiska och religiösa "sanningar" är det lite
annorlunda. Otaliga profeter har gjort anspråk på sanningen.
Det som anses sant av den ene, kan vara så fel för den andre,
att denne är beredd att dö eller döda för sin sanning.
 
Vissa osanningar är särskilt seglivade; bantningskurer, mirakulös
hårtillväxt och krämer mot rynkor och ålderstecken... allt medan
att vi samtidigt inte vill höra sanningen om vår utmätta tid på jorden.
Människor tycks vilja bli lurade. Vill inte inse sanningen.
Tillvaron blir tydligen alltför krass och grå.
 
Den sanning som kräver att vi följer den, eller som innebär att vi
förslavas under den, är ingen sanning. Den sanningen är falsk.
 
Det, är en absolut sanning !
 
 

Kanonmat

Tankar i den tid som är.
 
 
Finns det något speciellt att se fram emot inför det nya året...
 
... för dom kommande åren ?
 
 
Finns det något som antyder att vi, under vår tid skulle kunna få till
en förändring? Kan någon se en förbättring vid horisonten?
Med flyktingströmmar, korruption, fusk på allt fler områden...
En tid full av motsättningar, terrorism och krig, och där trots all kunskap
t.o.m. religionen blivit en maktfaktor!
 
 
Kanonmat är ett nedsättande uttryck för soldater som behandlades
och betraktades som förbrukningsvara. Att medvetet tvingas strida
under hopplösa förutsättningar där stora förluster var att vänta,( och
kalkulerade ). Uttrycket användes också i fredstid, vid en kombination
av stora barnakullar, lågutbildade män och stor arbetslöshet.
Ett överskott på mankraft alltså, som kunde offras !
 
Ett framtida krig förutspås dock komma att utspelas på nätet..!,
åtminstone till en början. Först därefter skulle armeér ställas mot
varann på fältet. Om det då finns något kvar att strida för.
 
Att vara medveten om situationen, inse när fara eller orättvisor
hotar, innebär inte att man uppgivet lägger sig platt. Tvärtom.
När man inser vad som håller på att hända, det är då man kan
förekomma händelseutvecklingen och göra något åt den.
 
Men, när man blundar för vad som håller på att hända eller väljer
att vara tyst inför det man ser, då är det faktiskt man själv som är
just förutsättningen för att den negativa utvecklingen skall fortsätta...
... och bär därmed en stor del av ansvaret !
 

Tystnad

Filosofisk fråga om ljud.
 
Om ingen hörande varelse finns närvarande när tex. ett träd faller,
så hörs inget ljud..!
Alltså;
Om det inte finns någon organism närvarande som är utrustad
med ett sinnesorgan, som uppfattar sådana skillnader i luftens
täthet som vi definerar som ljud, så uppstår heller inget ljud.
 
Hm...
 
Enklare uttryckt; en sändare, men ingen mottagare...
nej, då hörs faktiskt inget !
 
Hur är det med ett budskap som ingen förstår..?
 
 

Status Quo

... eller stagnation.
 
Det finns alltid någon som har det sämre, och
allting kan alltid bli värre !
 
Men innebär det att man ska låta sig nöja
med det man har, just på grund av att det
finns andra som har det sämre, så att i
slutändan alla har det lika illa..?

eller ska man sträva efter att alla får det bättre ?
 
 
 
Svaret låter givet. Men är det så?
Mänskligheten står och stampar på samma fläck,
utan att komma vidare. Umbärandet är konstant.
Att göra gott av egenvinning, eller för att döva det
egna samvetet, eller ännu värre, för att ligga bra
till, ovan där... är det att göra gott?
 
Är medmänsklighet en utopi ?
 
 

Kränkning

Ord och benämningar har ofta stor betydelse, beroende av
vilket ursprung det har. Kulturellt, politiskt eller religiöst.
 
Kränkning som på sin höjd betyder skadestånd i ena fallet, innebär
dödsdom i det andra, eller tas med en klackspark i det tredje...
 
Vad ÄR kränkning ?

 
 
Att kränka en religiös symbol kan däremot innebära en dödsdom.
 
Är kränkning snarast ett abstrakt begrepp ?
Bränna en flagga. Spotta Moder Svea i "ansiktet"...
 
Den lilla människan kan kränkas men inte en symbol ?
Mänskligheten består av många små individer, en av dessa små
är det också som kommit fram till denna prioritering !
 
Jag var med om ett inbrott för många år sedan. Minns ännu känslan
av att någon varit inne i mitt privata liv. Rotat omkring i alla lådor.
Papper utspridda på golvet. Minnen som blivit trampade på... Det är
svårt att beskriva känslan. Osäkerheten... som om någon ryckt undan
mattan under fötterna. Marken gungade. Känslan satt i länge.
Tror det var känslan av att bli kränkt.
 
Människovärdet fick sig definitivt en törn !
 
 
 

Försynen

Hågkomster. Det är sensommar, det skymmer, någonstans i skåne.
Vi är tre stycken på en kvällspromenad runt det kloster där vi deltar i en
retreat, med framför allt mycket TM. Transcendental meditation, men där
det också dyker upp en del filosofiska frågor.
 
Vi har under kvällen diskuterat runt karma. Karmalagen. " Allt vad du gör
får återverkningar, nu och senare i livet, men även i nästa liv ".
Goda handlingar är alltså att föredra !
Hellre hjälpa någon över gatan än att lägga krokben för densamme !
Åsikterna går isär något, men stämningen är vidsynt och avslappnad.
Vi vill ta hela världen i famn... nästan.
 
                                        --------------------------
 
På stigen framför oss kliver plötsligt en mängd små paddor fram, hundratals
tycks det, små miniatyrer av vuxna, på väg någonstans i en farlig värld.
Vi sätter försiktigt ner fötterna för att inte skada någon. Inte helt lätt, dom står
inte stilla och alla tycks inte vilja åt samma håll...
Givetvis kommer tankarna på karmalagen upp. Inte döda någon varelse, och
inte heller ingripa i skeendet.
Jag böjer mig ner och flyttar över några till andra sidan, till säkerheten i gräset.
 
Då utbrister sällskapets humorist, en norsk gutt;
 
Hva var det som skjedde nå, likevel?
Unngås du dreper en skapning,
eller var du en inntrengning av guddommelig forsyn ?
 
Vad var det som hände nu egentligen?
Undvek du att döda en varelse,
eller gjorde du ett intrång i den gudomliga försynen ?
 
                                       ---------------------------
 
Frågan är ständigt aktuell.
Ska man ingripa, om man kan,  eller låta försynen råda ?
Ska man bry sig...
Det tycks vara så att en majoritet litar på försynen.
 
 

Lilith

En nedtystad historia om kvinnlig frigörelse och patriarkal hämnd.
Lilith; Adams första hustru.
Lera, höjd:37cm. 50cl.   Barnet "Essens", höjd:13cm. 5cl.
Ett av mina senaste alster.                  Inbyggd belysning.
 
Gud skapade, enligt Bibeln, de första människorna, man och kvinna, till
sin avbild(!). Men, det fanns en kvinna före Eva i paradiset: Lilith,
vilken precis som Adam var självständigt formad ur lera(!), av Gud och
välsignad med den fria viljan. och då de båda hade samma ursprung
och var jämlika på alla vis, ville inte Lilith ligga underst under älskogen.
Adam försökte underkuva Lilith, som dock inte accepterade detta utan
flydde/fördrevs.
 
Hennes upproriska sinne blev alltså för mycket för både Adam och Gud,
som därför skapade en ny kvinna av ett revben från Adam. En mer foglig
varelse vid namn Eva, som lurades att äta av kunskapens frukt av ormen...
Ormen symboliserar Lilith, som förvisades till att bli en demon...
 
Så straffade Gud den kristna historiens första feminist !
 
(Texten fritt sammansatt av flera källor).
En historia så god som någon, med en betydligt större dos logik, om
man läser mellan raderna...
 
En riktigt god och glad och jämlik jul önskas !
 
 
 
 

Vindlingar

 Angående allhelgonatider...
 
Det är en mörk årstid. Det får vi leva med, det finns mycket att glädjas åt.
Levande ljus, tända en brasa,krama om varann, ta friska skogspromenader,
sparka kring i löven, umgås, eller helt enkelt vara snäll mot sig själv...
 
 
Att hamna i "själens mörka natt", en religions/psykologisk term, som handlar om
prövningar på andlighetens stig, eller i det mer profana och svensktoppsdoftande
"vilse i livets labyrint", är tillstånd som är mer eller mindre övergående, och man
kommer oftast stärkt igenom det! (sägs det).
 
Så långt är allt bra.
Men, vad innebär det om befrielsen inte infinner sig, om tillvaron består
av rädslor som man inte hittar ut ur.
 
Hjärnan med sina vindlingar är en delvis outforskad labyrint, och människans
psyke kan ställa till med mycket oreda och lidande.
Låt oss ägna en tanke åt dessa som gått vilse i labyrintens vindlingar !
 
Dom på "andra sidan" har det nog bra...
 
 
 
 
 
 

Mylingen

Som bekant befolkas folklorens natur av allehanda skrämmande
väsen. Näcken, huldran, vittror och vättar...
Bakom varje figur döljer sig oftast något tragiskt.
 
Det mest tragiska av dessa väsen är väl mylingen ;
ett spädbarn som odöpt dödats av sin mor, (ogift, ensamstående).
Detta var tyvärr inte ovanligt förekommande i fattig-sverige.
Orsaken var oftast omgivningen och inte minst kyrkans
intolerans och fördömanden.
Den lille "går igen" sökandes ett namn, en identitet.
 
Att förlora sitt ursprung i sagans form...
... ännu sitter Tuvstarr kvar och ser undrande ner i vattnet...
Ur sagan om prinsessan Tuvstarr, illustrerad av John Bauer.
 
Vad är en människa?
Av synd född, enligt bibeln.
I svensk dopritual "befrias" den nyfödde från mörkrets krafter,
över till ljuset och Jesus.
Skulle ett spädbarn avlida odöpt, hamnar det i helvetet, alltså
tillbaka till Satan !
En åsikt som inte framkommer så ofta numera i svenska kyrkan,
men som i hög grad framhålls av de frireligiösa.
 
Intolerans och fördömanden förekommer givetvis även idag !
Fundamentalister, finns inte bara utanför vårt lands gränser.
Vi har en egen, inte så liten skara, även här hemmavid.
 

Tänk om

Livet skulle egentligen upplevas baklänges...
 
Men då skulle det förstås ta slut just när det är som gottast...
 
 

Ögonblick

Ett ögonblick bara... en liten tankenöt i vårens tid...
 
Nuet är skärningspunkten mellan det förflutna och framtiden.
För att förstå nuet måste vi förstå det förflutna, och framtiden(!)
Nuet är ett resultat av det förflutna
och framtiden är resultatet av nuet.
 
Nuet upplevs som det närvarande, men det är präglat av det
frånvarande, det som varit... och det som skall komma.
Nuet är ständigt undflyende.
Redan när vi nämner det, så har det flytt. Redan när vi talar
om det så är det frånvarande.
Grunden är inte närvaro utan frånvaro...
Det är inte "något" som är grunden, utan "inget".
Nuet är ingenting utan det förflutna.
Nuet blir ett förflutet i samma ögonblick som det upplevs.
Skärningspunkten förflyttas alltså ständigt.
Något nu existerar i praktiken inte!
 
" Leva i nuet " går helt enkelt inte.
Däremot kan man försöka sakta ner skärningspunktens rörelse.
Fokusera på det som händer för stunden, uppleva med alla sinnen,
stanna upp, se och lyssna inåt.
 
Man KAN vända på det och säga att vi lever i ett ständigt NU.
så länge det inte innebär att vi då inte behöver ta så stor hänsyn
till vad vi gjort i det förflutna och inte heller vad vi ställer till med
inför framtiden...
 
Ett ögonblick är en mycket kort tid, men kan ha stor betydelse.
 
På ett ögonblick kan också allt vara över...
 

Gräva en grop

Schopenhauer: " Livet är egentligen ej till för att njutas,
utan för att uthärda och genomlevas!"
 
Så kan man se på saken, definitivt.
Ett annat sätt att se på det är att ta tillvara det fina.
En afton vid/på Mjörn.
 
Jo, visst har väl livet sina ljusa stunder !
Visserligen något korta sådana, men.. allt skulle kunna
vara ganska så fint, faktiskt.
Får vi bara vara friska finns ju egentligen ingen gräns.
Så länge vi inte gör någon annan illa!
 
Varför är det då inte så?
 
Nalle Puh:
Den bästa platsen att gräva en grop för att fånga en
Heffaklump, är någonstans där en Heffaklump redan
befinner sig !
 
Eller med andra ord; Gå till källan. Problemets kärna!
 
Oavsett om individerna sitter på kommunalkontor, riksdag
eller i den lokala föreningen!
Det är individer, människor, som stiftar lagar, raserar
ekonomier, skapar osämja, orättvisor, startar krig och som
ligger bakom politiska och religiösa förtryckarsystem.
 
Hm... vi är alla människor. Det gäller att se upp...
" Den som gräver en grop", osv... attans.
 

Glitter

Ibland behöver man dra sig undan verkligheten och
världens ondska. Strunta i nyhetsflödet för att inte
helt tappa tron på mänskligheten.
Kanske fly in i en egen fantasivärld, om man har någon,
eller tro på evigt liv och en bättre värld... som nog  är en
utopi dessvärre.
 
Ibland behöver man begränsa sig till den glittrande ytan,
och inte bry sig om det som döljer sig därunder...
 
eller..?
 
 
 

Dödens träd

(Angående föregående inlägg om existenser.)
 
Kan detta vara något annat än ONDSKA ?
 
                               Foto; Rebecca Norberg (?)
 
Dödens träd i Kambodja.
Röda khmererna krossade barns huvud mot
det här trädet. "Enkelt och billigt" säger guiden...
 
Ondskan i sin renaste form, säger jag !
 
Hittade inlägget på Simona Ahrnstedt blogg.
 

Existenser

Såg intressanta citat av Mona Sahlin(!) inför ett tv-program om
ont och gott. (Ett fascinerande ämne som jag ofta återkommit till.)
 
" Jag är inte religiös och tror inte på gud eller djävulen.
Däremot så tror jag att varje människa har både ont och gott
inom sig. Sedan avgör livet hur det kommer att utvecklas."
 
" Ofta skräms man med hjälp av gud och satan.
Religionen kan användas både för att stötta och för att hota med."
 
Instämmer fullkomligt i detta.  Kunde inte sagt det bättre själv.
 
Min åsikt borde stå ganska klar. Jag anser också att ont och gott
förekommer hos oss alla. Har inget att göra med gud eller satan!
Jag anser däremot att uppväxtmiljön inte har någon betydelse.
Ondskan förekommer i alla miljöer och under alla omständigheter
 
Vad menar vi då med ondska?
Min definition är: Att vilja göra ont. Syftet med handlingen. 
Medvetet, avsiktligt göra någon illa, psykiskt eller fysiskt.
Det är ondska.
 
Vill man sedan kalla det goda för gud och det onda för satan, så
varför inte, så länge man är medveten om att båda "figurerna" finns
inom var och en av oss !
 
Slutligen, en liten reservation...
 
" Djävulens snillrikaste list är
att han överbevisar oss om
att han inte existerar."
                 Charles Baudelaire
 
                                           ----------------
 
Läs gärna tex. " En liten bok om ondska" av Ann Heberlein,
eller " Guds moral" av Thomas Anderberg.
 
 
 
 

Tro

Ibland tror jag att jag är nihilist.
 
Innebär starkt förenklat att man inte tror på att tillvaron har någon
mening. Nihilo Nihil ; ur intet- kommer intet.
 
Nihilismen har dock kommit att innebära mycket mer än så!
Bl.a. att moral och värderingar inte finns eller har någon betydelse.
 
Det skulle stå var och en fritt att göra vilket jävelskap som helst...
Det behöver man ju förstås inte vara nihilist för...
 
Nihil... Ingenting före och ingenting efter... ingen mening med det
däremellan,,, Låter trist och, just meningslöst.
 
Nä, jag är nog inte nihilist.
Jag VILL tro på en mening, ett syfte. Att det kanske fanns något
innan, och att det på något sätt går vidare efteråt...
Men, att tro är en sak, att veta en annan. Ingen vet ! Vi vet inte varför
vi lever. "Minnesbilder" från föregående liv kan man tolka som man vill.
Vi vet ingenting om det hinsides. Ingen avliden har någonsin återvänt
till livet. Vi vet ingenting ! Ganska så skrämmande tanke, inte sant ?
 
Vid närmare eftertanke känns det som om större delen av
människosläktet lever efter nihilismens tankevärld !
 
Att människan kan fatta egna beslut och därmed har ett ansvar, tycks
nihilisten bortse ifrån... liksom de gör som har en tro och överlämnar
ansvaret på sin "gudom"
 
Optimistic Nihilist = " Just because we´re doomed, doesn´t
mean we can´t have a good time".
 
Nä, jag är inte nihilist.
Nihilismen är inget för mig. Får försöka hitta en annan ism...
Realism kanske.
Men finns den. Verkligheten ?
 
 
.
 
 
 
 
 

Betraktelser

 
Tillvaron har varit inbäddad i ett gråbrunt töcken, fuktigt
regn och blåst. Vi har stängt ute ruskvädret efter bästa
förmåga och försökt skapa en mysigare tillvaro inomhus.
Bakom en gardin skymtar ljuspunkter. Gardinen bildar en
lite sakral softad gråbrun slöja. ( Mayas slöja?)
 
 
" Denna insikt lät den Helige Ande mig bliva
delaktig av, när jag befann mig i tornets avträde "
                                           Martin Luther, 1500-talet.
 
Lyfter blicken, och där, mitt framför ögonen framträder
denna ängel, som kort därpå blev inspiration till en egen
liten komposition; "Wooden Angel".
 
 
 
 
 
 

Intermezzo

(Intermezzo;  mellanspel )
 
Det finns mycket mellan himmel och jord.
Intresset för det ockulta ökar tydligen, åtminstone bland
"vanligt" folk, att döma av alla tv-program som dykt upp i
tablåerna, vid sidan av alla matlagning/ inredning/renovering
och utslagningsprogram...
Orsaken sägs bero på osäkra tider, en tillvaro som blir allt
svårare att greppa.
Vi "ser" ändå väldigt mycket av tillvaron.
Vi kan känna på den, smaka, höra och framförallt mäta den.
Får mycket förklarat
Men ibland omkullkastas dom gamla "sanningarna", nya rön
och upptäckter rubbar tryggheten.
 
Samtidigt som det är en stor bit som saknas.
Många av oss känner detta, en tomhet, längtan, kanske saknad.
Det fattas något.
När vi når ett mål är vi redan på väg till nästa... aldrig tillfreds,
ständigt sökande.
 
Jag har själv varit med om en del "mystiska" händelser, som satt
vissa spår, men att berätta om dessa är inte så lätt.
Många blir antingen skrämda, eller avfärdar det hela, men oftast
möts man av väldigt undrande blickar...
 
Eftersom det inte går att bevisa och är ytterst subjektivt, så är det
något som måste upplevas, kännas, och tolkas av varje individ.
Men,
det är samtidigt något så omtumlande, att man som människa
gärna vill dela med sig av upplevelsen.
 
Detta har också gjorts, genom tiderna, runt om i världen.
I olika kulturer, religioner och epoker. Mycket har skrivits om ämnet,
och religioner har rent av skapats efter dessa upplevelser.
Tolkningarna av det upplevda färgas naturligtvis av ens egen världs-
bild. Eller bristen av en sådan.
 
Jag tror däremot inte på att framkalla några andar !
Varken onda eller goda.( sannolikt två sidor av samma uppenbarelse?!
Dessa fenomen tror jag handlar om något helt annat
 
... det finns även ett liv mellan födelse och död !
 
 
 
 
 

Budskap

Läst på ett mjölkpaket :
 
" Var snäll mot andra,
så är du snäll mot dig själv."
 
Låter som en slogan, eller en devis som skulle kunna användas
som en grund för någon religion eller rörelse.
( Möjligtvis bortsett från andra raden, som nog kan misstolkas
som själviskhet eller leda till egenvinning.)
 
Var snäll mot andra... istället för de ålderdomliga buden;
" allt vad i viljen... och, " du skall älska din nästa...", som ändå
ingen kunnat följa, (mänskligheten har haft mer än 2000 år på sig,)
och inte kan man väl älska alla?
 
Men hur vore det med detta enklare, raka bud... som dessutom
har vetenskapens rön på sin sida;
Dopamin frigörs i hjärnan.
Det handlar om belöningscentra, en naturlig effekt.
Vi mår helt enkelt bra av att vara snälla mot andra.
Det behövs inga bud om detta,
eller ens en religion...
 
Budskapet är enkelt, det handlar ju "bara" om att vara snäll...
 
Förutsätter förstås att alla hörsammar budet, helst samtidigt,
annars finns risken att ett fåtal kommer att utnyttja snällheten.
Tolka den som dumhet, och därmed ta makten.
 
 

Visdomsord

av Ibn Arabi,               sufier, mystiker och poet, 1165-1240
 
" Dom säger;
Detta är förbjudet,
detta är tillåtet...
 
Aldrig säger dom;
Du är ansvarig inför dig själv.
 
Tänk efter själv".
 
----------------------------
 
Kan det sägas bättre?
Det är inte enbart makthavarna som har något att vinna på
att styra och begränsa folks tankar.
Människor själva lämnar gärna över ansvaret åt överheten,
vad gäller livet här på jorden och hinsides...
i alla religioner och statsskick.
Det ligger i generna sedan årtusenden tillbaka.
Herrefolk och slavar, bestämmande och underlydande.
 
Undantag finns, som bekräftar regeln...
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0