Kalebass

Någon har önskat veta mer om vem som ligger bakom kalebass.
Själv tycker jag nog att jag är mindre anonym än många andra,
som ståtar med både namn och bilder...
Min åsikt om företeelser i samhället säger väl en hel del om vad
jag är för människa. Andra sidor framkommer förhoppningsvis i
andra inlägg. Men, å andra sidan, hur väl känner vi våra bekanta?
Det kan nog tyckas att det förekommer lite pekpinnar här och var.
Säkert retar det en del, men det är mitt sätt att få en reaktion...
Borde kanske tänka om i det fallet...
Men visst borde vissa påstående få en respons..?
Jag är nog ganska envis.
Jag kvarhåller mig gärna vid vissa frågor, som jag tycker
är viktiga, men lägger egentligen kanske så lite som 2% av
min tid och mina tankar åt dessa frågor..............................
 
Många krig i historien har utkämpats i Guds namn.
De grymheter som då begicks kan mer än väl jämföras med de
illdåd som i vår tid begåtts genom nazismen och i kommunismens
namn. 1:a och 2:a världskriget och Vietnamkriget hade inte mycket
med religion att göra. Men det skall i ärlighetens namn sägas att
många gånger har Guds namn missbrukats när en annan Gud legat
bakom; Mammon !
De allra senaste åren har dock religionen börjat visa sitt fula tryne.
(Därav mitt ökande intresse för detta viktiga ämne!)
 
........ Resten av min tid, när jag inte sover min oroliga sömn,
går till mina intressen för skog o mark. Är mer eller mindre
uppfödd med sällskapsdjur. Matlagning (några inlägg om detta
blir det däremot inte!:-). Läser en hel del, lyssnar på musik.
Skapar i lera och ljud, tidigare måleri.
Samlar gärna örter där ute i det gröna, till diverde drycker...
Besöker gärna loppmarknader och gamla slott och herresäten,
isuper dess doft och känner historiens vingslag.
 
Och en aldrig sinande nyfikenhet och vetgirighet om tillvaron.
 
 

En av oss

Joan Osborne;
 
 
If God was "one of us",
fick religiösa fundamentalister i USA att hota Joan Osborne till livet.
 
Kort avsnitt av texten;
" What if God was one of us?
Just a slob like one of us.
Just a stranger on the bus,
trying to make his way home,
just trying, to make his way home..."
 
För övrig, enligt bibeln, så skapade Gud oss till sin avbild, så svaret vet
vi redan; Han blev korsfäst !
 
What if God was one of us?
we already found out about that - we would crucify Him.
Again... again, and over again.
 
                                     + + + + + + +          
 
Kulturnytt, sveriges radio 23/2, 2016;
Iranska hårdrockare gripna för hädelse efter att ha kränkt heliga
övertygelser, eller förolämpat profeten.
Riskerar att bli avrättade
 
Vad är det egentligen för gud som de religiösa tror på ?
Är det en god gud ?
Jag tycker att det snarast verkar vara motsatsen...
 
Väst eller öst,
när det gäller att önska livet av folk så möts religionerna.
 
 

Sanning

" Sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån,
en kommer utifrån och där de möts har man en
chans att få se sig själv ".          Tomas Tranströmer
 
 
 
" Sanning ses som betecknande en egenskap hos ett
påstående, som kan sägas vara sant eller osant, det
vill säga antingen sant eller inte sant, det vill säga falskt..."
 
Vad är absolut sant och hur mycket är relativt ?
 
Tänk så många långa näsor det skulle finnas,
om sagan var sann...
-----------------------------------------------------------------------
 
OBS: Uppdatering 21/2;
 
Det är inte helt lätt det här med vad som är sanning.
 
Visst finns det absoluta sanningar; Vänern ligger där den ligger,
och vi bränner oss om vi lägger handen på en het spisplatta.
Dessa sanningar går att bevisa, om och om igen...
Med filosofiska, politiska och religiösa "sanningar" är det lite
annorlunda. Otaliga profeter har gjort anspråk på sanningen.
Det som anses sant av den ene, kan vara så fel för den andre,
att denne är beredd att dö eller döda för sin sanning.
 
Vissa osanningar är särskilt seglivade; bantningskurer, mirakulös
hårtillväxt och krämer mot rynkor och ålderstecken... allt medan
att vi samtidigt inte vill höra sanningen om vår utmätta tid på jorden.
Människor tycks vilja bli lurade. Vill inte inse sanningen.
Tillvaron blir tydligen alltför krass och grå.
 
Den sanning som kräver att vi följer den, eller som innebär att vi
förslavas under den, är ingen sanning. Den sanningen är falsk.
 
Det, är en absolut sanning !
 
 

Observatorium

Råö rymdobservatorium ligger på Onsalahalvön i Halland,
 
Det brukar sägas att ett besök på akuten, för egen räkning, eller med någon
närstående, påminner oss om livets bräcklighet och vår egen litenhet.
Det är en nyttig upplevelse.
 
Ett betydligt behagligare sätt att bli påmind om sin litenhet är att titta ut
i rymden. Inse storleken.
Även om vår fattningsförmåga aldrig fullt ut kan förstå vidden. Vi har svårt
att ta till oss oändlighet... Ett besök på ett rymdobservatorium kan nog
skaka om lite i vårt sätt att se på tillvaron. På många sätt.
Med teleskopen på Råö, studeras universum, stjärnor och galaxer med hjälp
av radioastronomi. Med avancerad utrustning mäts även variationer i jordens
gravitation och inte minst havsnivån !
 
Ett besök rekommenderas.
Ett bra sätt att motverka vår hybris ( självförhävelse, övermod), och kanske
få oss att känna lite klädsam ödmjukhet,,,
 
 

Detta är

mitt 328:e inlägg...                            ... snart dax att sätta punkt.
 
 
Syftet bakom många av mina inlägg är, förutom att dela med mig av
tankar och funderingar, att peka på företeelser i samhället som jag
tycker borde uppmärksammas.
Ifrågasättande och opposition har aldrig varit omtyckt av makthavarna.
Inte minst kyrkan motsatte sig all kritik.
Varför, ja inte var det av hänsyn till Gud, att denne skulle ta illa vid sig.
Nej, det rörde sig om rädslan att bli fråntagen priviligerierna och makten
över folket.
Hur är det i samhällstoppen idag.
Det är sig ganska likt, med den skillnaden att kyrkan inte längre är
med i spelet. Religionen har däremot på sista tiden visat upp sig och
återtagit viss mark.
Samtidigt som etablerade partier börjat tappa sin grundideologi och
gamla värden skjuts åt sidan för att i första hand få behålla makten.
 
Det går inte längre att, som förr, skylla det dåliga vädret på sossarna...
 
Jag har, som jag nämnt tidigare, ingen egentlig hemvist i politiken,
även om hjärtat ligger till vänster. Röstar gör jag stategiskt, mest för
balansens skull. Allt är politik, vare sig man vill eller ej. Jag håller med
Evert Taube; "Det är krig och politik som har fördärvat vår jord"...
Och religion vill jag förstås tillägga.
 
Att leva i ett kommunistiskt samhälle kan jag inte tänka mig, lika lite
som i ett fascistiskt, eller religiöst, oavsett vilken gud man åberopar.
 
Diktaturer är lika illa vilka som än styr dom.
 
 
 

Regeln

Det allmänt vedertagna.
 
Ingen regel utan undantag.
" Undantag som bekräftar regeln ".
 
Det kan tex. handla om det som de flesta tycker är det rätta.
Det som är bäst för alla. Det allmänt vedertagna. Det invanda.
" Så bör det vara för så har det "alltid" varit".
Majoriteten bestämmer och minoriteten får rätta sig efter detta.
Majoriteten har alltid rätt..
eller ?
Är det inte så att majoriteten ofta tillåter minoriteten att avgöra?
När undantagen kommer i maktposition, då låter sig majoriteten
styras av minoriteten och lämnar över beslutsfattandet och ansvaret.
Kanske vet inte majoriteten vad som är bäst för dom själva...
Vara nöjd med sin lott är kanske bekvämast.
Det finns förstås undantag.
 
Ifrågasättandet, kritiken mot det vedertagna kan vara ett sätt att
komma till insikt om svagheter och brister i det rådande.
Någonting i stil med "Djävulens advokat", någon som ifrågasätter
en åsikt eller ide´, utan att denne nödvändigtvis har något emot ide´n.
I den katolska världen fanns tidigare även en "Guds advokat".
Denne skulle endast framhäva den positiva aspekten.
Bristerna lämnades därhän.
 
Brydde sig makthavarna, i detta fall kyrkan, om invändningarna?
Knappast. Hur är det i samhället idag... lyssnar man?
 
Balansen är viktig. Överallt i tillvaron. Väger det över alltför mycket
åt endera hållet blir oundvikligen något annat lidande.
Vad som anses rätt ena stunden kan vara helt fel i nästa.
Åsikter är flyktiga, riktningen bestäms lätt av åt vilket håll det
blåser för tillfället...
 
Det finns alltid undantag...
 
Undantag som i undantagsfall för utvecklingen framåt !
 
 

RSS 2.0